IMDI: – Kommunene må bosette flere flyktninger

På grunn av flyktningestrømmen må kommunene regne med å bosette flere som har fått oppholdstillatelse, og det store trykket kommer neste år og i 2017.

Flyktninger på Svinesund

– Flyktningestrømmen til Norge øker, og dermed øker også behovet for fast boseeting av flyktninger i kommunene, sier Lisbeth Dalin i IMDI.

Foto: Junge, Heiko / NTB scanpix

Det har denne høsten kommet mange flere flyktninger til Norge enn det myndighetene har forutsett. I Hedmark og Oppland opprettes det nå mange akuttmottak.

– Men kommunene må belage seg på å bosette flere som har fått oppholdstillatelse enn vi til nå har trodd, sier Lisbeth Dalin, assisterende regiondirektør i Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDI), Indre Øst.

Kommune fikk antall, må øke

Ass. regiondirektør i IMDI, Lisbeth Dalin

– Kommunene må regne med å måtte bosette flere flyktninger, sier Lisbeth Dalin.

Foto: Privat

IMDI sendte tidligere i år et brev til alle landets kommunestyrer der de ba kommunene oppgi et tall på antall flyktninger med oppholdstillatelse de kan bosette.

– De nye kommunestyrene har frist på seg til 30. november, sier Dalin.

Ifølge statsminister Erna Solberg vil mellom 40.000 og 50.000 flyktninger få oppholdstillatelse i Norge de neste fem årene.

I begynnelsen av november vil Nasjonalt utvalg for bosetting avgjøre hvor mange flyktninger det er behov for at kommunene bosetter neste år. Flyktningstrømmen til Norge gjør at tallet vil øke kraftig.

– Vi vil sende nye tall til kommunene, som nok må belage seg på øke antall faste bosettinger, sier Dalin.

– Kommunene er positive

Kommunene merker behovet for å få opprettet akuttplasser for flyktninger.

– Det er et press i seg selv, sier Trond Lesjø, regiondirektør i KS Hedmark og Oppland.

Lesjø mener det nå må blir en diskusjon mellom kommunene og Staten om hvordan man ordner med fast bosetting.

– Det har vært en økning i antall bosettinger de siste årene, og vi må ha en gjennomgang. Men kommunene viser en betydelig vilje til bosetting, sier Lesjø.

Trond Lesjø

– Kommunene har vist betydelig vilje til å bosette flyktninger, sier Trond Lesjø, regiondirektør KS Hedmark og Oppland.

Foto: Torvild Sveen / NRK

SISTE NYTT FRA HEDMARK OG OPPLAND