Helseansatte kan for lite om sex

Ni av ti ansatte i Sykehuset Innlandet kan for lite om seksuell helse til å hjelpe pasienter som får problemer med sexlivet. Det viser en spørreundersøkelse Sykehuset Innlandet har gjennomført. Sykdom og skader kan påvirke sex-livet og redusere livskvaliteten. Nå skal de sykehusansatte kurses for å bli flinkere til å hjelpe pasientene.