NRK Meny
Normal

Skjerpet kravene - sparte millioner

I mange år har Hedmark hatt landets høyeste sykefravær. Men etter at NAV skjerpet kravene til å få sykepenger, har de spart 75 millioner kroner. – Vi var for snille før, sier NAV-direktøren.

NAV Hedmark har spart 75 millioner kroner i sykepenger de siste 11 månedene ved å skjerpe inn på kravene til å få sykepenger. Nå er flere i gradert sykemelding, det vil si delvis i arbeid og delvis sjukmeldt.

NAV Hedmark har spart statskassa for 75 millioner det siste året. Tallene ble presentert på en NAV-konferanse i Hamar i dag.

Folk er lenge borte fra jobben i Hedmark. Til og med et armbrudd eller beinbrudd førte til lengre fravær i Hedmark enn i andre fylker i landet.

I april i fjor tok NAV grep. Faste kjøreregler for samarbeid med arbeidsgivere, arbeidstakere og leger ble innført. Kravet om at alle skal delta i noe arbeid ble skjerpet, og vips, så ble det utbetalt mindre sykepenger.

Nå er sykefraværet i Hedmark omtrent det samme som ellers i landet.

Tallene ble presentert på NAVs konferanse om sykefravær i Hamar i dag. Innsparingen på 75 millioner kroner har kommet de siste elleve månedene.

Alle har aktivitetsplikt

NAV - aktivitetskrav

Etter åtte ukers sykemelding er det krav om aktivitet. Da skal muligheten for delvis arbeid vurderes.

Foto: Halvor Mykleby

– Det vi har gjort, er å sette fokus på aktivitetsplikten som gjelder etter åtte ukers sykemelding. Der er folketrygdloven veldig klar og tydelig. Muligheten for å være i arbeid skal alltid sjekkes ut. Du skal altså ikke være 100 prosent sykmeldt etter åtte uker, dersom du ikke har en veldig god grunn til det, sier NAV-direktør Bjørn Lien.

Samarbeidet mellom NAV, arbeidsgiverne, arbeidstakeren og legene har altså ført til at langt flere nå har graderte sykemeldinger, det vil si at de er delvis i jobb og delvis sykemeldt.

Nå er vi faktisk norgesmestere i graderte sykemeldinger.

NAV-direktør i Hedmark, Bjørn Lien

Det viktige med det, er at arbeidstakeren beholder kontakt med arbeidsplassen sin og ikke faller helt utenfor. Arbeidsgiveren og den ansatte snakker bedre sammen om mulighetene for å være delvis i jobb.

– NAV kunne ikke klart dette alene. Vi har oppnådd endringen sammen med partene og legene, sier Bjørn Lien.

Var for snille

Bjørn Lien, NAV Hedmark

Bjørn Lien er kjempegodt fornøyd med endringen de har fått til i sykefraværet.

Foto: Halvor Mykleby

På spørsmål om NAV i Hedmark kan ha vært for snille før, svarer Bjørn Lien et ubetinget ja.

– Når vi nå er tydeligere på hva vi forventer, så hjelper det også arbeidsgiverne, legene og arbeidstakerne til å gjøre sin del av jobben på en bedre måte, sier Lien.

I løpet av de siste elleve månedene, har NAV Hedmark spart statskassa for 75 millioner kroner i sykepenger. Det er et stort løft på forholdsvis kort tid.

– Kan dere ha tvunget folk tilbake i jobb, som egentlig ikke burde vært der?

– Husk at det er en individuell vurdering hele tida. Hvis unntakene er tydelige, skal legene gi klar beskjed til NAV. Og det er fortsatt mange som går 100 prosent sykmeldt. Det er en sikkerhetsventil som alltid vil være til stede i systemet, sier Bjørn Lien.

Ikke alltid et fasitsvar

Liv Solheim, professor i sosialpolitikk

Det kan være vanskelig når sykemeldingen skyldes en kombinasjon av problemer i privatlivet og konfliter eller belastninger på jobben, sier professor i sosialpolitikk, Liv Solheim.

Foto: Halvor Mykleby

Endringen og innsparingen i sykepengene har neppe skjedd uten konflikter. Det er for eksempel ikke alle som snakker like lett med sjefene sine når de er i en vanskelig situasjon.

Professor i sosialpolitikk ved Høgskolen i Hedmark, Liv Solheim har undersøkt en gruppe langtidssykemeldte, som er sykemeldt for muskel- og skjelettplager og for lettere psykiske lidelser.

– Vi ser at fysiske og psykiske belastninger er viktige grunner. Dette med dårlig ledelse og konflikter på arbeidsplassen er et aspekt, men også privatlivet.

Kombinasjonen med problemer i privatlivet og belastninger på arbeid er viktige grunner til mange sykemeldinger.

Liv Solheim, professor i sosialpolitikk ved Høgskolen i Lillehammer

Famler når det er konflikter

Hun har inntrykk av at arbeidsgivere er ganske flinke til å tilrettelegge fysisk. Men når det gjelder psykiske belastninger og konflikter i arbeidsmiljøet og med ledelsen, så ser det ut til at de famler litt mer, mener hun.

Liv Solheim sier dette er noe arbeidsgiverne må jobbe med.

– Det er viktig å forholde seg til at også privatlivet fører til langtidssykemeldinger , og hva kan man da gjøre for å støtte. De blir jo sykemeldt fra jobben, men det er ikke der problemene alltid er. Så det er en utfordring jeg syns må tas litt mer på alvor, sier professoren i sosialpolitikk.

NAV-konferanse

NAV Hedmark har spart statskassa for 75 millioner det siste året. Tallene ble presentert på en NAV-konferanse i Hamar i dag.

Foto: Halvor Mykleby

SISTE NYTT FRA HEDMARK OG OPPLAND

  • Flere nordmenn handler i Sverige

    Grensehandelen fra Norge til Sverige økte med 11 prosent fra tredje kvartal i fjor til andre kvartal i år. Det viser tatt fra statisisk sentralbyrå. Charlottenberg shoppingsenter har hatt en økning i omsetningen på 9,2 prosent i år sammenlignet med fjoråret.

  • Trailer i grøfta

    En trailer har kjørt i grøfta på rv 3 mellom Tynset og Kvikne. Fører er sendt til sjukehus for sjekk.

  • Stjal en baguett

    En mann i 30-årene er anmeldt av en butikk i Hamar sentrum etter at han skal ha stjålet en baguett i formiddag. Politiet var på stedet, og mannen ble bortvist fra butikken.