Fyller melkebiler med vann

TINE fyller nå melkebilene sine med vann. Over 500 melkebønder har fått tilbud om å få tilkjørt vann til seterdriften slik at kyrne kan være på utmarksbeite lengst mulig. Da sparer de vinterfôr.

Melkebil Tine
Foto: Tine