Fylkesmannen vil kaste ut pressen

Fylkesmannen i Hedmark vil ha pressen kastet på dør når fire ansatte fra Alvdal kommune skal vitne i overgrepssaken i Nord-Østerdal tingrett i dag.

Mye media under rettssaken
Foto: Håkon Mosvold Larsen / Scanpix

De fire arbeider i ansvarsgruppa rundt ett av ofrene, ei psykisk utviklingshemmet jente, og de skal vitne om hva hun har fortalt dem om overgrepene hun skal ha blitt utsatt for.

Fylkesmannen har løst dem fra taushetsplikten, men ber om at retten lukkes for pressen.

Domstolen har nå pause for å prøve å finne en løsning slik at media kan følge forklaringene.

- Hvorfor beskytte de profesjonelle?

Advokat Steffen Brandstad som forsvarer den hovedtiltalte kvinnen i saken reagerer.

– Det fremstår som ganske umusikalsk når rettssaken til nå, inkludert forklaringene til de fornærmede barna i saken, har vært åpen for pressen, og så skal vi nå beskytte de profesjonelle fra barnevernsetaten. Det fermstår som litt spesielt, sier Brandstad.

Nord-Østerdal tingrett er enige og ønsker at pressen skal være tilstede under hele rettssaken og under alles forklaringer.

Ber Fylkesmannen snu

I brevet som er sendt til Fylkesmannen nå, heter det:

«Rettssaken har vart i over to uker. Det har til nå vært åpenhet med media tilstede under forhandlingene. Mediadekningen har vært stor, men media har framstilt saken ansvarsfullt.»

«Vi anmoder Fylkesmannen om endring av sitt vedtak slik at media kan være til stede og retten forøvrig være lukket.»

Domstolen venter nå på svar fra Fylkesmannen, som er den eneste som kan gi tillatelse til åpen rett nå.