Fullt hus da Hamars framtid ble diskutert

Det var ikke nok stoler da planene rundt ny jernbanetrase gjennom Hamar sentrum ble presentert i kveld.

Folkemøte om Hamar

Mange møtte opp da planene om et «nytt» Hamar ble presentert.

Foto: Odd-Ragnar Lund / NRK

Arkitekter la fram to forslag til hvor jernbanetraseen gjennom Hamar kan gå.

Det ene forslaget er nåværende plassering av jernbanestasjonen, med trase langs Tjuvholmen. Det andre forslaget er å fjerne jernbanesporet fra strandsona og etablere en ny stasjon ved Vikingskipet.

– En barriere

På folkemøtet onsdag kveld på utestedet Gregers i Hamar ble prosjektene "Tjuvholmen og Urban sjøfront" og "Visualisering av byutvikling med stasjon ved Vikingskipet" presentert.

– Det er jo slik at dagens jernbane ligger som en barriere mellom Mjøsa og byen. Derfor er det mange som ønsker seg en jernbane ved Vikingskipet, slik at en får frigjort byfronten for jernbanespor, sier Kari Nilsen, byplansjef i Hamar.

– Betyr en rasering

Dette alternativet betyr en rasering av hele området, mener Steinar Andersen i Disen/Hageby Velforening.

– Dette er et veletablert, velfungerende og godt bomiljø. Et miljø vi som bor der ønsker å ta vare på, sier Andersen.

Andersen har med seg 250 underskrifter fra beboere i området til ordføreren i Hamar.

– Nå skal vi snart i gang med å utrede, belyse og se konsekvenser. Min jobb er å sørge for å få et godt beslutningsgrunnlag. Både næringsliv og innbyggere skal bli hørt, sier Morten Aspeli.

I kveld har det vært et folkemøte på Gregers i Hamar, der forslagene blir lagt fram.