Frykter at bruk blir fritidsboliger

470 bruk i Gudbrandsdalen kan selges fritt uten konsesjonsplikt dersom regjeringens forslag til nye arealgrenser blir vedtatt. Det viser en oversikt i Gudbrandsdølen Dagningen. Alle kommunene i Gudbrandsdalen går i mot forslaget. De frykter at regelendringen fører til at eiendommene ender opp som fritidsboliger og spekulasjonsobjekter.