NRK Meny
Normal

Forvarsansatte tok materiell

13 ansatte på Teknisk Verksted på Haslemoen i Våler tok med seg verktøy og inventar da leiren ble lagt ned.

Tekniske Verksted på Haslemoen i Våler.
Foto: Tom Haakenstad / NRK

 

De fordelte utstyret på 13 paller, og foretok en lodd-trekning. Det bekrefter tre tidligere ansatte ovenfor NRK.

Nekter kjennskap

De ansatte hevder dette var klarert på høyere hold, men det benekter daværende sjef for forsynings-senteret Sør-Norge, Alf Berg. Han var sjef da Haslemoen Leir ble lagt ned i 2003.

- Det høres jo litt merkelig ut, sier Berg.

13 ansatte på det tekniske verkstedet tok med seg verktøy, inventar og annet utstyr til privat bruk, da leiren ble lagt ned. NRK har snakket med tre tidligere ansatte som bekrefter dette, men ingen av dem vil stå fram i intervju.

Husker lite

Den tidligere lederen og nestlederen på verkstedet mener at det var relativt lite utstyr, og at det var relativt gammelt, men når de blir spurt om detaljer husker de lite. En annen ansatt mener de tok med relativt mye utstyr.

 

Slik som jeg får referert saken her, så er dette helt ukjent for meg.

Daværende sjef for forsyningssenteret i Sør-Norge, Alf Berg.

Det var ihvertfall mye nok, og interessant nok til at de ansatte tok bryderiet med å utplassere det på 13 paller, som de loddet seg i mellom.

Og det skulle de ikke gjort i følge den daværende sjefen for forsyningssenteret i Sør-Norge

- Det er faste prosedyrer som skal følges i forbindelse med en nedleggelse av en avdelign. Det handler blant annet om hvordan materieller og verdier skal behandles, sier Berg.

I dette ligger det ikke at forsvarsansatte kan ta med seg utstyr hjem.

Forskjellig utstyr

NRK vet ikke verdien av det som ble tatt, men i følge de tre ansatte skal det blant annet ha blitt tatt en kompressor, driller, fastnøkkelsett, mye håndverktøy, batterilader stoler, bord, skap og en oppvaskmaskin.

Den tidligere verkstedlederen vil ikke karakterisere det som tyveri, han mener at Forsvarets Logistikkorganisasjon visste om det. Han ber NRK ringe Alf Berg og spørre, men Berg benekter kjennskap til loddtrekninga.

- Slik som jeg får referert saken her, så er dette helt ukjent for meg, sier Berg.

Ansatte får støtte

De Haslemoen-ansatte får støtte av en tidligere overordnet i Rena Leir, som tok over det formelle ansvaret for det tekniske verkstedet på Haslemoen da det skulle nedlegges.

Han sier han ikke visste om lodd-trekninga, men sier samtidig at han er sikker på at gutta på Haslemoen ikke ville tatt med seg utstyret uten godkjennelse fra overordnede i Forsvarets Logistikkorganisasjon, noe altså Alf Berg benekter.

- Jeg kan ikke minnes at denne saken har vært oppe på mitt nivå i nedleggelses sammenhengen, sier Berg.

Ingen vil stå fram

NRK har forsøkt å få tre mann fra Haslemoen til å stå fram med historien, og da vi ringte fjerdemann fredag og presenterte oss, ville han ikke en gang høre hva det gjaldt, før han la på.

Utstyret skulle i følge korrekt prosedyre vært levert til Forsvarets avhendingsprosekt, og lagt ut for auksjonssalg, og spørsmålet nå er om overordnede i Forsvarets Logistikkorganisasjon visste om det, noe den tidligere verkstedlederen på Haslemoen er klar på at de gjorde.

NRK har gjentatte ganger kontaktet Forsvaret om denne saken, men har bare fått besked om at Forsvaret vil kontakte oss senere om saken.