Forsker på ryper

Det skal nå brukes 25 millioner kroner på å finne ut hvordan rypa skal forvaltes i framtida.

Rype i draktskifte
Foto: Øivind Skaret

100 000 jegere er registrert i jegerregisteret. Flesteparten av disse jakter på rype og storfugl.  

Rypejeger
Foto: Bjørn Owe Holmberg / Scanpix

Og interessen for å jakte på rype har økt voldsomt de siste åra. Det har ført til et enormt press på bestanden.

Hva vil jegerne?

- Nå skal vi også finne ut hva jegerne sjøl ønsker, sier Frode Knutzen Midtlund  i Statsskog.

Slik kan det tilrettelegges et tilbud som kanskje er mye bedre enn i dag.

- I næringssammenheng er det også viktig at vi vektlegger de riktige tingene i forhold til kundene, som jo er jegerne. Nå skal vi ha en en vitenskapelig undersøkelse på hva jegerne faktisk mener, forteller Midtlund.

Det er de store grunneierne Statsskog og NORSKOG som står bak prosjektet.

Den forskningsmessige biten skal gjøres av Høgskolen i Hedmark sin avdeling på Evenstad og Norsk Institutt for Naturforskning.

Jegersvar avgjør forvaltning

Det er drevet mye grunnforskning på rype de siste åra.

- Men forskerne vet alt for lite om forvaltning av rype og hva jegerne ønsker, sier Frode Knutzen Midtlund, som er administrativ leder for prosjektet.

Nå skal jegerne spørres ut.

- Det vi egentlig ønsker er å få vite hva som rører seg i hodet til en småviltjeger. Mange sier at det ikke er så nøye at de får noe, men at alt det andre rundt teller. Det å gå i skog og mark og det å spise godt, forklarer Midtlund.

Men han tror bildet er mer sammensatt.

Derfor skal jegere nå få spørsmål om hva som skal til for at de blir fornøyde under en jakt.

Er det nok å få en rype? Eller bør de helst klare å ta to? Eller er bare muligheten for å skyte rype nok?

Dette og resten av forskningsresultatene skal ende opp i en håndbok for forvaltning av rype.