NRK Meny
Normal

Folk trives bedre i Oppland enn i resten av landet

Folk trives bedre i Oppland enn i resten av landet. Det viser den største folkehelse- og levekårsundersøkelsen i Oppland fylke noensinne.

Folk trives bedre i Oppland enn i resten av landet, viser fersk undersøkelse.

Undersøkelsen viser at i Oppland trives 90 prosent godt i sin kommune mot 77 prosent i landet ellers. Folk fra Lillehammer er aller mest fornøyd. Østlandsforskning har i 2013 og 2014 gjennomført undersøkelsen på oppdrag for Oppland fylkeskommune.

Natur og venner viktig for trivsel

Folk i Oppland er spesielt fornøyd med er nærheten til naturen og gode sosiale nettverk.

Ane Bjørnsgaard

Folkehelsekoordinator Ane Bjørnsgaard er glad for at folk i Oppland trives så godt.

Foto: Juliane Kravik / NRK

– Mer enn 90 prosent sier de har gode venner og noen å spørre om hjelp hvis de trenger det. Det er veldig viktig for både trivsel og helse, sier Ane Bjørnsgaard, som er prosjektleder og folkehelsekoordinator i Oppland fylkeskommune.

Kvinner trives noe bedre i sin kommune enn menn. Alle aldersgrupper trives godt i kommunen, men de eldste over 67 år trives bedre enn de yngste som var med i undersøkelsen.

– Oppland kommer ikke alltid like godt ut på levekårsstatistikker, men nå har vi fått mer kunnskap. Det er viktig for gode oppvekst- og levekårsforhold, sier Bjørnsgaard.

Resultater skal utjevne forskjeller

Resultatene fra undersøkelsen skal brukes av kommunene og fylkeskommunen til å fremme god folkehelse og utjevne sosiale helseforskjeller.

I tråd med ny folkehelselov og plan- og bygningsloven skal fylkeskommuner og kommuner ha oversikt over befolkningens helse – og levekår.

– Svarene fra denne undersøkelsen gir oss et grunnlag å jobbe videre med, sier Bjørnsgaard.

SISTE NYTT FRA HEDMARK OG OPPLAND

Video fra Hedmark og Oppland

Elena fra Lillehammer er opptatt av de små bedriftene
Nils Thore Jansson fra Finnskogen mener mye om mangt, særlig om politikere og sentralisering.
Bar Hassan fra Follebu skal stemme for første gang