Folk trives bedre i Oppland enn i resten av landet

Folk trives bedre i Oppland enn i resten av landet. Det viser den største folkehelse- og levekårsundersøkelsen i Oppland fylke noensinne.

Folk trives bedre i Oppland enn i resten av landet, viser fersk undersøkelse.

Undersøkelsen viser at i Oppland trives 90 prosent godt i sin kommune mot 77 prosent i landet ellers. Folk fra Lillehammer er aller mest fornøyd. Østlandsforskning har i 2013 og 2014 gjennomført undersøkelsen på oppdrag for Oppland fylkeskommune.

Natur og venner viktig for trivsel

Folk i Oppland er spesielt fornøyd med er nærheten til naturen og gode sosiale nettverk.

Ane Bjørnsgaard

Folkehelsekoordinator Ane Bjørnsgaard er glad for at folk i Oppland trives så godt.

Foto: Juliane Kravik / NRK

– Mer enn 90 prosent sier de har gode venner og noen å spørre om hjelp hvis de trenger det. Det er veldig viktig for både trivsel og helse, sier Ane Bjørnsgaard, som er prosjektleder og folkehelsekoordinator i Oppland fylkeskommune.

Kvinner trives noe bedre i sin kommune enn menn. Alle aldersgrupper trives godt i kommunen, men de eldste over 67 år trives bedre enn de yngste som var med i undersøkelsen.

– Oppland kommer ikke alltid like godt ut på levekårsstatistikker, men nå har vi fått mer kunnskap. Det er viktig for gode oppvekst- og levekårsforhold, sier Bjørnsgaard.

Resultater skal utjevne forskjeller

Resultatene fra undersøkelsen skal brukes av kommunene og fylkeskommunen til å fremme god folkehelse og utjevne sosiale helseforskjeller.

I tråd med ny folkehelselov og plan- og bygningsloven skal fylkeskommuner og kommuner ha oversikt over befolkningens helse – og levekår.

– Svarene fra denne undersøkelsen gir oss et grunnlag å jobbe videre med, sier Bjørnsgaard.