Farligst på vegene i fint vær

Det er aller farligst å kjøre bil når det er varmt og fint sommervær. 90 prosent av ulykkene i sommermånedene i Hedmark og Oppland skjer da.

Riksvei 25/3

90 prosent av ulykkene skjer i fint vær.

Foto: Jan Erik Løvbak / NRK

Det viser en analyse Statens vegvesen har gjort.

Øker risiko

Analysen er i månedene mai-august i perioden 2012 til 2015. Da skjedde det 79 trafikkulykker med drepte og hardt sårede i Hedmark. 72 av disse skjedde mens det var god sikt og oppholdsvær. I Oppland var det 98 ulykker i samme periode og 87 av disse skjedde da det var god sikt og oppholdsvær.

I Hedmark skjedde det ingen alvorlige ulykker i dærlig vær og dårlig sikt.

– Farten er noe høyere når det er gode kjøreforhold. Samtidig er flere på farten når været er godt. I sum gir det større ulykkesrisiko. Det sier avdelingsdirektør Per Magnar Klomstad i Statens vegvesen i Hedmark.

– Forundret

Han er likevel forundret over alle "godværsulykkene".

– Varme biler, sollys, stressede bilister på ukjente veger, litt høyere fart og litt mer trafikk øker ulykkesrisikoen. Kanskje er det slik at trafikantene er litt mer konsentrerte bak rattet når det er dårlig vær, sier Klomstad.

Det er møteulykker, utforkjøringsulykker og kryssulykker som er det mest vanlige. i mange av møteulykkene har bilene kommet over i motsatt kjørefelt av mer eller mindre uforklarlige årsaker.

– Vegvesenet ser mange ukonsentrerte såfører når vi har bilbelekontroller, sier Klomstad.

Han har følgende råd til bilistene: – Hvis du som sjåfør er konsntrert, edru, våken og holder fartsgrensa er sannsynligheten liten for at du skal gjøre feil som fører til en alvorlig ulykke, sier Klomstad.

Og fortsatt er det slik at bilbeltet kunne reddet mange liv. Hvert år dør mellom 40 og 50 mennesker i trafikken uten bilbelte.