NRK Meny
Normal

Får flytte hjem

22 av 27 personer som har vært evakuert etter flommen i Vest-Oppland får nå flytte hjem igjen.

Får flytte tilbake
Foto: Jorun Vang / NRK

Raseksperter har i dag vært på befaring på eiendommene til fem personer i Søndre Land og der ble det ikke gitt klarsignal for tilbakeflytting.

Enkelte boliger er så ødelagt at folk ikke vil flytte tilbake, sier fungerende lensmann i Nordre Land, Geir Ole Sørhusbakken til NTB.

Vannet analysert

Foreløpige analyser av vannprøver viser at det ikke er forurenset vann i de kommunale vannverkene på Dokka og i Torpa. Det sier ordfører i Nordre Land, Liv Solveig Alfstad.

Drikkevannet i barnehagene Dæhli, Gry og Skogvang bør kokes. Det gjelder også vann fra det private vannverket Åmodt.

I Søndre Land oppfordres folk som får vann fra vannverket i Odnes å fortsatt koke vannet.

 

Full erstatning

I dag ble det også klart at alle flomofrene som har brannskadeforsikring får full erstatning.

Det sier informasjonsdirektør Jack Frostad i If Skadeforsikring.

Denne bilen er begravd i stein og jord
Foto: Kjell Erik Hatterud/Nordre Land kommune

- Skadene vi ser her går på den vanlige naturskadeforsikringen, sier Frostad.

Alle som har brannskadeforsikring , noe de aller fleste har, får dermed full erstatning.

Reddes av utvidet forsikring

Den vanlige villaforsikringen er nemlig utvidet i forhold til tidligere og gjelder nå boligeiendommer opp til fem mål. Dermed taper huseierne minimalt på flomskadene.

- Naturskadeforsikringen vi har i Norge er veldig god. Man får utbedret skadene og gjort ting i stand slik det var før skaden inntraff. Dessuten dekker nå naturskadeforsikringen inntil fem mål med tomt, så skader på hageanlegg og veier innenfor disse fem målene vil også bli erstattet, forteller Frostad.

Gårdbrukere derimot må søke om naturskadeerstaning for å få dekket skader på dyrket mark, skog og skogsveier.

Dekker ikke skader på bil

Justisminister Knut Storberget på befaring i flomområdene i Vest-Oppland

Justisminister Knut Storberget på befaring i flomområdene i Vest-Oppland

Foto: Jorun Vang, NRK

Flere biler ble også ødelagt i flommen. Men for å få dekket skadene på disse, må man ha full kaskoforsiring.

- Dette er skader som kun dekkes av full kaskoforsikring. Bil, båt og campingvogn dekkes derfor ikke av naturskadeforsikringen, sier Frostad.

Så langt har If fått inn bare noen få skademeldinger fra flomområdene, men Frostad regner med at dette vil øke på i dagene framover.

- Dette vil nok øke når folk får oversikten over skadene. Hvor store beløp det blir snakk om er foreløpig for tidlig å si noe om, men det ser ikke pent ut, sier Frostad.