NRK Meny
Normal

Eidsiva Energi kutter 100 årsverk

Eidsiva Energi skal kutte 100 årsverk innen neste år. Nedbemanningen skal skje ved naturlig avgang og førtidspensjonering. – Vi går nå i dialog med den enkelte ansatte, sier konsernsjef Øistein Andresen.

Eidsiva Energi i Hamar

Eidsiva Energi skal kutte 100 årsverk for å få bedre resultater.

Foto: Mette Finborud Børresen

Eidsiva Energi har tidligere satt som mål å forbedre resultatet med 165 millioner kroner i 2018. Nå har styret konkludert nærmere på hva som må til for å få til det.

– Av de kostnadene vi kan påvirke, så utgjør personalkostnadene en betydelig del og derfor har vi konkludert med at vi må redusere med i størrelsesorden 100 årsverk for å nå det målet, sier konsernsjef Øistein Andresen.

Går i dialog med de ansatte

Øistein Andresen

Konsernsjef i Eidsiva Energi, Øistein Andresen, sier de må kutte antall ansatte for å øke resultatet.

Foto: Statkraft

Målet er å unngå oppsigelser, men ta nedbemanningen gjennom naturlig avgang og forserte pensjoner. Det vil si at selskapet vil oppfordre ansatte til å førtidspensjonere seg.

– Det vil vi prøve å tilrettelegge for gjennom at vi har virkemidler som da tilbys ansatte i den aldersgruppen, sier Andresen.

Denne prosessen har vært under arbeid helt siden styret vedtok ny strategi og resultatforbedringsprogrammet i desember i fjor.

– Og nå har vi kommet så langt at vi kan gå i dialog med den enkelte ansatte, sier Øistein Andresen.

Vil være i forkant

Eidsiva Energi er ikke i noe akutt økonomisk uføre, men trenger å forbedre resultatet for å møte framtida.

– Vi må sørge for at vi får et bedre resultat slik at vi opprettholder en god kredittvurdering hos våre banker og långivere, sier Andresen.

Det er en hel rekke tiltak som skal gjennomføres for å nå målet om en resultatforbedring på 165 millioner.

Selger luksushytte i Hafjell

Eidsiva Energi sin hytte i Hafjell

Hytta i Hafjell har vært brukt som kurs- og konferansested for Eidsiva-konsernet.

Foto: Knut Røsrud

Blant annet skal det kuttes i bruken av konsulenttjenester. Og så skal en luksushytte i Hafjell selges.

Hytta har vært brukt som kurs og konferansested for Eidsiva Energi og ble kjøpt i 2009. Andresen, som tok over som konsernsjef i fjor, sier de ikke ser noen grunn til å beholde hytta.

– Vi ser at vi kan redusere kostnadene våre ved å realisere den hytta, og velger altså nå å legge den ut for salg, sier han.

Fusjon og nytt selskap

Eidsiva Energi har også gjort andre grep for å bli mer kostnadseffektive, blant annet med fusjonen mellom nettselskapet og anleggsselskapet.

– Gjennom den fusjonen får vi et mer effektivt nettselskap der vi blant annet kan eliminiere dobbeltfunksjoner, sier Øistein Andresen.

Dessuten har styret nettopp vedatt å etablere et eget entreprenørselskap, som skal levere tjenester innen fiberutbygging, gatelys og elmontasje.

– Vi ønsker å rendyrke nettvirksomheten, og det er også i tråd med krav fra myndighetene om at det skal være et klart skille mellom monopolvirksomhet og konkurranseutsatt virksomhet, sier konsernsjef Øistein Andresen.