E6 i Gudbrandsdalen må vente

Utbedring av E6 i Gudbrandsdalen starter ikke opp før etter 2023. Det er klart etter at transport- og kommunikasjonskomiteen på Stortinget i dag la fram sin innstilling til Nasjonal transportplan.

Påsketrafikk på E6 gjennom Gudbrandsdalen

UTSETTES: Utbedring av E6 gjennom Gudbrandsdalen utsettes fordi det ble dyrere enn skissert.

Foto: Mauritz Opsahl

Det har skapt sterke reaksjoner lokalt at den siste veibiten på 22 kilometer fortsatt skal gå gjennom tettstedet Ringebu i mange år til. Deler av utbyggingen av E6 ble betydelig dyrere enn skissert.

1.000 milliarder

Totalt legger de fire samarbeidspartiene opp til å bruke over 1.000 milliarder kroner på vei, bane, kystanlegg, lufthavner og godstransport i Nasjonal Transportplan de neste tolv årene. Blant de store prosjektene som regjeringen og støttepartiene nå vil realisere, er den nye Ringeriksbanen, InterCity-jernbane mellom byene på Østlandet, flere E39-prosjekter som Rogfast, Hordfast og Møreaksen, Stad skipstunnel, Hålogalandsvei og opprusting av E6 i nord, og en opprustet E18 i hele veiens lengde.

Refser Arbeiderpartiet

Høyre, Frp, KrF og Venstre langer ut mot Arbeiderpartiets veiløfter og mener partiet fører velgerne bak lyset ved å unnlate å komme med en troverdig finansiering for sine løfter om mer vei og bane. Astrup mener partiet har en underdekning på flere titalls milliarder kroner og beskylder partiet for ikke å prioritere i det hele tatt. KrFs Hans Fredrik Grøvan bemerker at Aps plan er helt verdiløs når de ikke viser hvor pengene til nye prosjekter skal komme fra. Venstres Abid Q. Raja sier Ap ikke har noen plan, men en ønskeliste. Aps samferdselspolitisk talsmann Eirik Sivertsen mener imidlertid deres opplegg er bærekraftig. Han viser til gevinster som kan hentes fra mer effektiv planprosess, og at partiet også har inkludert bredbånd i sin satsing, som har en ramme på 7 milliarder kroner mer enn regjeringen.