NRK Meny

Dyre pasientreiser

På ekstra ordinært styremøte i Sykehuset Innlandet i dag har flere tatt til ordet for at det må gjøres grunnleggende grep med økonomistyringen av pasientreiser. Regnskapet viser at det er store overskridelser på dette feltet. Ledelsen mener at dette er et vanskelig felt fordi det er mange yrkesgrupper som rekvirerer pasientreiser med drosje.

SISTE NYTT FRA HEDMARK OG OPPLAND

  • Kirken står sterkt

    Det er fortsatt sterk oppslutning om kirken i Hamar bispedømme. Av 386 000 innbyggere i Hedmark og Oppland er 80,5 % medlemmer i Den norske kirke. 814 har meldt seg ut etter at kirken ble skilt fra staten 1. januar 2017, mens 136 har meldt seg inn.

    Ringsaker kirke
    Foto: Bjørn Opsahl / NRK