NRK Meny

Dyre pasientreiser

På ekstra ordinært styremøte i Sykehuset Innlandet i dag har flere tatt til ordet for at det må gjøres grunnleggende grep med økonomistyringen av pasientreiser. Regnskapet viser at det er store overskridelser på dette feltet. Ledelsen mener at dette er et vanskelig felt fordi det er mange yrkesgrupper som rekvirerer pasientreiser med drosje.