NRK Meny

Dyre pasientreiser

På ekstra ordinært styremøte i Sykehuset Innlandet i dag har flere tatt til ordet for at det må gjøres grunnleggende grep med økonomistyringen av pasientreiser. Regnskapet viser at det er store overskridelser på dette feltet. Ledelsen mener at dette er et vanskelig felt fordi det er mange yrkesgrupper som rekvirerer pasientreiser med drosje.

SISTE NYTT FRA HEDMARK OG OPPLAND

Video fra Hedmark og Oppland

Elena fra Lillehammer er opptatt av de små bedriftene
Nils Thore Jansson fra Finnskogen mener mye om mangt, særlig om politikere og sentralisering.
Bar Hassan fra Follebu skal stemme for første gang