Droner kan forstyrre gamle jakttradisjoner

De kan fange unike oversiktsbilder, lokalisere dyr og holde våpen. Et unikt verktøy til jakt, men helt ulovlig.

Drone

Droner er kommet for å bli, men slipper ikke til på alle plattformer.

Foto: Marita Bolle Andersen / NRK

Etter at flere nytenkende og nysgjerrige jegere kontaktet miljødirektoratet med spørsmål rundt bruken av droner, var svaret fra prosjektleder Ingebrigt Stensaas i miljødirektoratet klart. Droner er luftfartøy, og derfor helt forbudt jamfør viltlovens paragraf 21.

http://www.villrein.no/aktuelt/2015/4/18/droner-forbudt-ved-jakt

Presiserer regelverket

Ifølge en pressemelding har Snøhetta villreinområde tydelig presisert regelverket i sin jegerkontrakt.

– Alle har kanskje ikke satt seg like godt inn i lovverket, og da kan det være greit at vi også informerer dem rundt tema, sier leder i Snøhetta villreinutvalg Erland Løkken.

Han kan fortelle at de i fjor observerte en hendelse der jegere hadde tatt i bruk en drone for å lokalisere dyr. Noe de mener er svært lite ønskelig.

Ny teknologi

–Hele samfunnet er i utvikling, og jegerne har jo tatt i bruk både GPS og jaktradio, men noen ting er unødvendig, sier jaktkonsulent i Norges Jeger- og Fiskerforbund (NJFF) Roar Lundby.

Han mener det er viktig å informere om forbudet mot bruk av droner, også i de forskjellige jegerkontraktene. Selv om han er fullt klar over at Stensaas i miljødirektoratet har forklart at det egentlig ikke er nødvendig.

Jeger med gevær og hund

Droner gir jegerne helt ny muligheter, men i Norge det er ikke lov å benytte seg av hjelpeapparatet under jakt.

Foto: colourbox.com

En trussel for gamle jakttradisjoner

– I en jaktsituasjon vil nok dronene hovedsakelig kunne brukes til å fange oversiktsbilder. Både kamera og GPS kan festes til dronen, og dermed blir det enklere for jegeren å observere hvor dyrene befinner seg, sier IKT-forsker Esten Ingar Grøtli ved SINTEF.

Han forklarer også at det finnes enda drøyere måter å benytte seg av droner på i forbindelse med jakt.

– Det er teknisk mulig å sende en drone, programmert med både våpen og utløserknapp, opp i lufta, men dette vil jeg presisere at SINTEF ikke ønsker å forske på.

Med all den nye teknologien i bakhode tenker Lundby tilbake til tiden der jegerne måtte vandre flere kilometer inn i skogen for å finne jaktbyttet sitt. En verden uten nett, mobil og GPS.

–Hadde det kommet droner overalt ville ikke jegeren funnet den samme gode roen ute i naturen, konkluderer han.