Dovrebanen blir delvis stengt i en måned

Har du planer om å ta toget i november? Da må du sjekke nøye hvilke avganger som faktisk går.

STILLE LENGE: Det blir liten aktivitet på Lillehammer jernbanestasjon i november.

UVANLIG STILLE PÅ EN SØNDAG: Det blir liten aktivitet på Lillehammer jernbanestasjon i november.

Foto: Geir Randby / NRK

I hele november stenges Dovrebanen for togtrafikk mellom Eidsvoll og Hamar.

OMFATTENDE ARBEID: Her går egentlig Dovrebanen

OMFATTENDE ARBEID: Her går egentlig Dovrebanen.

Foto: SteinSchinstad / NRK

I løpet av denne perioden skal det også utføres omfattende vedlikehold på strekningen mellom Hamar og Dombås. NSB setter opp alternativ transport, men ikke på alle avganger.

Enkelte tog mellom Oslo S og Trondheim blir ikke erstattet med andre transportmidler.

Reisetiden kommer til å være lengre enn den normalt er med toget. Derfor oppfordrer NSB passasjerene om å beregne ekstra god tid.

– Folk bør sjekke sin avgang på nettsidene til NSB og finne ut når de må møte opp, sier kommunikasjonsrådgiver i NSB, Håkon Myhre.

Stort vedlikeholdsbehov og nytt signalanlegg

HAR TRANSPORTERT VANN I OVER 100 ÅR: Nå er det snart slutt.

HAR TRANSPORTERT VANN I OVER 100 ÅR: Nå er det snart slutt.

Foto: Stein Schinstad / NRK

På det nye dobbeltsporet nord for Minnesund skal det installeres nytt signalanlegg.

– Dette tar det en god del tid å få i drift, sier kommunikasjonsdirektør i Jernbaneverket, Svein Horrisland.

Lenger nord skal Dovrebanen bli bedre skikka til å tåle både sol og regn. I Årettadalen like sør for Lillehammer stasjon skal en gammel kulvert byttes ut. Den har ledet vannet under jernbanelinja helt siden 1890-tallet. Når den nå blir byttet ut, vil det gjøre jernbanelinja mer sikker når det renner mye vann i elva.

SE VIDEO:

Dovrebanen oppgraderes for blant annet å tåle bedre flom og hindre solslyng.

Ulemper nå skal gi fordeler senere

Flere steder langs Mjøsa og oppover Gudbrandsdalen skal sporet fornyes. Det vil bety mindre fare for solslyng på varme sommerdager.

Svein Horrisland

Kommunikasjonsdirektør Svein Horrisland i Jernbaneverket.

Foto: NRK

På Tangen stasjon skal det bygges ny sideplattform.

I slutten av måneden skal det rives reisverk over jernbanelinja i Kvam etter at det er bygget ny bru for E6.

Slik stenges Dovrebanen:

  • Eidsvoll - Hamar: stengt i hele november.
  • Hamar - Lillehammer: Stengt fra 31. oktober - 22. november.
  • Lillehammer - Dombås: stengt 31. oktober - 4. november

– Dette er en del av den store intercity-utbyggingen, og det vil gi betydelig lavere reisetid på sikt, sier kommunikasjonsdirektør Svein Horrisland.

I desember skal togene igjen gå som normalt langs Dovrebanen.