NRK Meny
Normal

Kunne fått opphold for to år siden

Ni år gamle Dorna og foreldrene kunne fått opphold i Norge. Men så la begge foreldrene fram falske identitetspapirer og derfor blir de nå sendt ut av landet, opplyser Utlendingsnemnda (UNE).

Dorna med mor og far, Fulan Yang og Alireza Minay.

Dorna og foreldrene kunne fått opphold for flere år siden, men UNE mener de la fram falske papirer.

Foto: Ole Martin Sponberg / NRK

Allerede for et par år siden konkluderte Utlendingsnemda (UNE) med at det ville være til Dornas beste å få bli i Norge.

Derfor ble det gitt en tillatelse på såkalt tilsagn.

– Det vil si at familien kunne få bli, dersom de la fram gyldige identitetsdokumenter, sier seksjonssjef i UNE, Georg Magne Rønnevig

Men i følge UNE la foreldrene i stedet fram falske papirer.

– Det ble lagt fram identitetsdokumenter fra begge foreldrene som har blitt vurdert å være falske. Det er politiets utlendingsenhet som har vurdert dokumentene som falske, sier Rønnevig til NRK Hedmark og Oppland.

Både ja og nei i nemda

Og det er begrunnelsen for den siste beslutningen fra UNE om å kaste familien ut av landet. Når det legges fram falske identifikasjonspapirer, veier det tungt i mot å gi oppholdstillatelse.

UNE er likevel delt. Et flertall i nemda mener foreldrenes bruk av falsk id gjør at de må sendes ut, mens et mindretall fortsatt mener barnets beste bør veie tyngst.

Dorna og foreldrene har nå frist til 2. juli med å forlate Norge.

Saksøker UNE

Men nå tar saken enda en ny vending. Nå går foreldrene til søksmål mot UNE. De mener UNE bryter barnekonvensjonen ved å sende datteren ut av landet.

Ifølge TV2 har bygdefolket i Vang samlet inn nok penger til at foreldrene har råd til å gå til sak.

– Det er det naturlige skrittet videre nå. Og vi har registrert at det var dissens i nemda, sier familiens advokat, Cecilie Schatvedt, til TV2.

Saken til ni år gamle Dorna har skapt enormt engasjement og det er mange som kjemper for at hun og foreldrene skal få bli.

Dorna er født og oppvokst i Norge, mens moren er fra Kina og faren fra Iran.

Forstår engasjementet

Banner-aksjon for Dorna i Vang

Saken til Dorna (9) og familien hennes har skapt stort engasjement.

Foto: Ivar Hagerup

Fred Holt, familiens fullmektig, har tidligere fortalt NRK at det bare er tull at foreldrene ikke har samarbeidet om å avklare sin identitet.

Men Georg Magne Rønnevig, seksjonssjef i UNE, mener fortsatt avgjørelsen om å nekte familien opphold er korrekt.

– Etter at familien fikk tilsagn om å få bli, la foreldrene fram falske papirer. Avgjørelsen vår må ses i lys av det, sier Rønnevig.

Han understreker likevel at han har stor for forståelse og respekt for at saken vekker et sterkt engasjement.

– Det har vært en vanskelig vurdering og nemda har da også delt seg i et flertall og et mindretall i spørsmålet om hvordan dette skal veies, sier Georg Magne Rønnevig.

– Må forholde oss til regelverket

Seksjonssjefen understreker at de må følge det regelverket politikerne til enhver tid har bestemt. UNE skal gjøre en avveining mellom innvandringsregulerende hensyn på den ene siden. og barnets beste og sterke menneskelige hensyn på den andre siden.

Bruk av falsk id og manglende samarbeid om identifikasjon skal veie tungt i mot å gi opphold.

Foreløpig har ikke UNE mottatt noen ny, formell anmodning om omgjøring av saken.

SISTE NYTT FRA HEDMARK OG OPPLAND

Video fra Hedmark og Oppland

Elena fra Lillehammer er opptatt av de små bedriftene
Nils Thore Jansson fra Finnskogen mener mye om mangt, særlig om politikere og sentralisering.
Bar Hassan fra Follebu skal stemme for første gang