NRK Meny
Normal

Dømt til fengsel for trygdesvindel

En mann fra Nord-Østerdal er dømt til 90 dagers fengsel for å ha svindlet Nav for cirka 300 000 kroner. Eidsivating lagmannsrett opprettholder dermed dommen fra tingretten.

Hamar tinghus

Rettssaken mot mannen gikk i Eidsivating lagmannsrett i tinghuset i Hamar.

Foto: Linda Vespestad

I februar ble han dømt til 90 dagers fengsel, der 45 dager ble gjort betinget med en prøvetid på to år. Da sto både han og hans far på tiltalebenken i Nord-Østerdal tingrett tiltalt for bedrageri av sykepenger.

Begge ble dømt. Faren ble dømt til ni måneder fengsel, der 120 dager ble gjort betinget med en prøvetid to år.

Sønnen anket dommen, og i desember ble saken mot ham behandlet i Eidsivating lagmannsrett. Han nektet straffskyld da rettssaken startet 16. desember.

Oppga for mye i lønn

Lagmannsretten opprettholder dommen fra tingretten, og dømmer han til 90 dagers fengsel, der 45 dager gjøres betinget med en prøvetid på to år. Han er også dømt til å betale Nav 177 498 kroner i erstatning.

Mannen var tiltalt for å ha lurt Nav til å utbetale ham til sammen 343 981 kroner i sykepenger i to perioder mellom desember 2007 og april 2009.

Han oppga høyere inntekt enn det som var reelt, slik at han fikk utbetalt mer sykepenger enn han egentlig skulle hatt.

– Ikke tvil om at han visste

I den første perioden oppga han en månedslønn på 40 500 kroner, mens han egentlig ikke hadde krav på sykepenger siden han hadde tjent for lite i 2007.

Den andre perioden har lagmannsretten lagt til grunn at den tiltalte hadde rett på 43 927 kroner i sykepenger, men han oppga en månedslønn på 42 300 kroner og fikk utbetalt 154 981 kroner.

I dommen står det at retten ikke er tvil om at han visste at store deler av hans inntekt ikke var innberettet til skattemyndigheten. Han fikk derfor utbetalt mer sykepenger enn han hadde krav på. Lagmannsretten er heller ikke i tvil om at han har fått utbetalt 300 054 kroner for mye.

Feilutbetalt trygd

I begynnelsen av 2010 søkte mannen på nytt om sykepenger. Denne gangen mistenkte Nav at månedslønnen på 42 300 kroner ikke stemte. Nærmere undersøkelser viste at den reelt var på 24 300 kroner.

I august 2011 fattet Nav et vedtak om at han skulle betale tilbake feilutbetalt trygd. Han nektet, og saken ble politianmeldt i januar 2013.