Normal

Ingen California-modell i universitetsstriden

Det er ikke aktuelt å innføre en enklere modell for Innlandsuniversitetet – den såkalte «California – modellen». Høgskolene har nå frist til sommeren før pengesekken knytes helt igjen.

Bente Ohnstad

Høgskolen i Lillehammer og rektor Bente Ohnstad fikk ikke gjennomslag for den såkalte California-modellen.

Foto: Arne Sørenes / NRK

Det kom fram under et møte mellom statsråd Tora Aasland og de tre høgskolerektorene i går, der den siste tids negative utvikling om et felles innlandsuniversitet skulle diskuteres, samt veien fremover.

California-modellen har blitt lansert som et forslag fra Høgskolen i Lillehammer. Den ble først foreslått av lederen i Oppland Arbeiderparti og innebærer selvstendige enheter med en felles overbygning. Modellen er sett på som både enklere og mindre krevende.

I slutten av februar ble det klart at at Høgskolene i Lillehammer og Gjøvik sa nei til et forslag om organisering av et fremtidig, felles innlandsuniversitet.

Knapp tid

I går var det også eiermøte i KUF-fondet, som har betalt satsingen for å få høyskolene til å bli et universitet.

Der kom det fram at det ikke gis ikke mer penger før høyskolene er enige om en organisasjon – og fristen er knapp. I løpet av sommeren forventes det at det er kommet frem en løsning som eierne har tro på. Hvis ikke, dras pengene som ikke er brukt ennå inn igjen.

Hittil, siden prosjektet startet i 2005, har det blitt brukt over 300 millioner kroner. Penger fra fondet og driftsstøtte fra fylkeskommunene og bidrag fra næringslivet. Pengene har gått til å bygge opp doktorgradsstudier og mastergradstudier på høyskolene slik at de blir bedre kvalifiserte til universitetsstatusen.

– Ideen har vært styrende

Kunnskapsminister Tora Aasland uttrykte overfor GD i går at hun fortsatt håper på at prosjektet lar seg gjennomføre.

Departementet har støttet innlandsuniversitetet med penger og jeg heier på dem. Men skal de få mer midler, er de avhengige av å samarbeide. For regionen har kanskje universitetsideen vært mer styrende enn hva man skal fylle universitetet med, sier hun.

Eierne av fondet er fylkeskommunene i Hedmark og Oppland. I tillegg kommer en rekke kommuner. Hamar har brukt mye penger. I tillegg kommer representanter fra næringslivet.

– Eierne støtter styret som har frosset midlene til prosjektet. Vi kan vente til midten av juni, men da må høgskolene men da må høgskolene legge frem en plan for innlandsuniversitetet som vi kan tro på, sier fylkesordfører i Oppland gro Lundby til GD. .