Busstilbudet i Hedmark

  • Bygda uten buss

    I dag møtes politikere og samferdselsaktører på Tynset for å diskutere hva som skal til for at folk i distriktene skal kjøre mer kollektivt. Målet er å få ned forurensninga. – Ikke lett å kjøre kollektivt når tilbudet ikke er der sier Ellen Marie Tangen fra Sollia. Der mista de busstilbudet sitt i fjor sommer.

  • Kritisk til kollektivtilbudet

    – Satsing på buss i byene rammer distriktene. Det mener leder for regionrådet i Nord-Østerdal Ragnhild Aashaug. Hun sier disktriktene nå stort sett står igjen med skolebussrutene. Fylkesråd i Hedmark, Anne Karin Torp Adolfsen, forsvarer satsinga på kollektivttilbudet i byene.