Bekymret for sikkerheten i Hamar Tinghus

Hvem som helst kan komme og gå i Hamar Tinghus. Det er ingen adgangskontroll og vanligvis ingen vakter i de ni rettssalene. – Vi trenger mer vakthold, sier administrasjonssjef Jan Ferger.

Hamar tinghus

Hamar tinghus huser både lagmannsretten og tingretten og har ni rettssaler.

Foto: Linda Vespestad

Jan Ferger, adm.sjef i Eidsivating lagmannsrett

Administrasjonssjef i Eidsivating lagmannsrett, Jan Ferger, er bekymret for sikkerheten i Hamar tinghus.

Foto: Mette Finborud Børresen

Ledelsen har bedt om penger til mer vakthold i mange år, men har foreløpig ikke fått det.

– Vi har heldigvis vært forskånet fra særlig alvorlige episoder så langt. Men det har vært episoder hvor vitner har barket sammen, sier Jan Ferger.

Et tidsspørsmål før det skjer noe alvorlig

Både Eidsivating lagmannsrett og Hedmarken tingrett holder til i tinghuset i Hamar. Kontorplassene er skjermet bak låste dører i en indre sone. Men gangene, trappene og de ni rettssalene i den ytre sonen, har publikum fri adgang til.

Trond Christoffersen, dommer i Hedmarken tingrett

Tingrettsdommer Trond Christoffersen er redd det bare er et tidsspørsmål før noe alvorlig skjer.

Foto: Mette Finborud Børresen

Tingrettsdommer Trond Christoffersen har lang erfaring i jobben og sier han ikke er bekymret i det daglige, men at det er på tide med bedre vakthold.

– Vi har aldri opplevd situasjoner som truende. Men jeg tror det er et tidsspørsmål før vi får oppleve uønskede situasjoner, sier Christoffersen.

Truer dommere

Brann hos sorenskriveren i Hedmarken tingrett

En mann er tiltalt for mordbrann etter at huset til sorenskriver Ola P. Svor i Hamar ble påtent.

Foto: Politiet

Det har vært flere alvorlige trusler mot dommere i både tingretten og lagmannsretten. Brannen i huset til sorenskriver Ola P. Svor er det styggeste eksempelet. Selv om ingen av truslene er framsatt inne i tinghuset, er det en bekymring at hvem som helst kan gå inn i rettssalene.

– Ytre sone er i dag nærmest helt ubetjent. I første omgang ønsker vi oss vakthold der, først og fremst i inngangspartiet, sier administrasjonssjef Jan Ferger.

Dommer Trond Christoffersen er enig.

– Sikkerheten i ytre sone er ikke tilfredsstillende. Det er ønskelig å få inn bemanning i ytre sone og det er ønskelig å ha bedre kontroll med hvem som kommer og går, sier han.

Ingen våpenkontroll

Situasjonen er den samme i mange tinghus i landet. Bare Oslo har full adgangskontroll og våpenkontroll. Nå står Bergen tingrett for tur. Der har stikkprøver avdekket at mange har med seg våpen i retten . Det er det ingen kontroll med i Hamar.

– Det er en bekymring hos oss også, når vi ser hva som beslaglegges andre steder, at det kan medbringes våpen også inn i Hamar tinghus, sier Jan Ferger.

Han understreker at de har flere sikkerhetstiltak i Hamar tinghus i dag. Fellesarealene er for eksempel overvåket. Og i straffesaker er det ofte politi til stede. Retten kan også be om bistand fra politiet når de føler behov for det. Dessuten har de ansatte stort fokus på sikkerhet og sikkerhetsprosedyrer.

Opp til politikerne

Erling Moe

Avdelingsdirektør i domstolsadministrasjonen, Erling Moe, forstår ønsket om mer sikkerhet.

Foto: NRK

Avdelingdsdirektør i Domstolsadministrasjonen, Erling Moe, sier det er behov for mer sikkerhet i mange tinghus. Men det er en politisk prioritering.

– Jeg har full forståelse for ønsket om mer sikkerhet i Hamar tinghus. Vi har bedt om mer penger til sikkerhet i tinghusene over statsbudsjettet for 2018, sier Erling Moe.