NRK Meny
Normal

Politi hele døgnet

- Vi trenger synlig politi, som kan komme når det er bruk for dem, sier Arne Dagfinn Øynes i Hedmark Krf. Det er hans kampsak.

Arne Dagfinn Øynes, Hedmark KrF
Foto: Lillian & Lena

Lokale spørsmål:

1. Hvilken sak er den viktigste Hedmark-saken for deg?

- Ei viktig sak: styrking av politiet! Vi trenger synlig politi, og politi som kan komme når det er bruk for dem. Vi vil ikke høre "dessverre, kom i kontortida i morgen" når fare er på ferde eller tyv er tatt på fersk gjerning.

2. Er du for å slå sammen kommuner i Hedmark?

- Gjerne, som resultat av lokale prosesser. Men det er styrking av kommuneøkonomien vi trenger, ettersom stadig mer av folkets tjenestebehov dekkes i kommunene.

Bompenger til nød

3. Bør flere veier bygges ut med bompenger?

- Veger burde bygges fra samfunnets budsjett. Men for å få fortgang i prosjekter, er bompenger aktuelle. Eksempelvis riksvei 25/3 Hamar - Elverum.

4. Er du for eller mot et Innlandsuniversitet?

- For innlandsuniversitet. Prosjekt innlandsuniversitet er ei vinn-vinn historie. Høgskolene har blitt bedre, målsettingene er blitt offensive.

Vil fjerne ulvesona

5. Bør ulvesonen oppheves og i tilfelle hvorfor?

- Ulvesona bør oppheves fordi den fungerer som opptrappingsrampe for ulv utover i distriktene. Forutsetningen var å begrense ulveforekomsten geografisk.

Felles spørsmål:

1. Hva har vært avgjørende for DITT partivalg?

- KrF er det partiet jeg er mest enig med, og jeg ble spurt om å delta aktivt med mine meninger her.

2. Hvilken sak er den viktigste for DEG å kjempe for de neste fire årene?

- Besvart under lokale spørsmål.

3. Hva er viktigst for deg i valget av politiske samarbeidspartnere?

Åpen for samarbeid

- Å bli enig om mål, dernest og akseptere hverandres midler og endelig bli enig om rammer og begrensninger i samarbeidet. (Det er naturligvis viktig at en finner ut av det med hverandre som personer.)

4. Hvilket parti vil du helst samarbeide med på stortinget?

5. Hvilket parti vil samarbeide minst med?

- Det er uviktig hvem en samarbeider med i forhold til hva man samarbeider om.

Listetopper i Hedmark