– Gjør ikke noe at små aviser forsvinner

Stortingsrepresentant og blogger Heidi Nordby Lunde (H) har tatt seg sommerjobb i avisa GD. – Det gjør ikke noe om de små avisene forsvinner, sier hun.

Stortingsrepresentant skriver i GD.

POLITISK JOURNALIST: Politisk redaktør Hallvard Grotli synes det er bra med en ekte stortingspolitiker som Heidi Nordby Lunde (H) i avisa.

Foto: stein schinstad / nrk

Oppsigelse av journalister og avisdød er et tema i mange aviser nå. Fagbladet Journalisten har oppsummert kuttene som nå skjer i aviser i Norge. Bare i Hedmark og Oppland vil nærmere 30 journalister miste jobben. På landsbasis kan så mange som 1000 journalistjobber forsvinne. Les om kuttene i Journalisten.

– De små har ikke kompetanse

Heidi Nordby Lunde (H)

SOMMERVIKAR: Stortingsrepresentant Heidi Nordby Lunde (H) skriver i GD i sommer, men har ikke noe i mot at små aviser blir lagt ned.

Foto: stein schinstad / nrk

Lunde mener det ikke er noe problem dersom små aviser forsvinner og vi bare får store regionaviser.

– De små avisene har for eksempel aldri hatt økonomisk kompetanse til å vurdere lokale, kommunale vedtak. Dermed får vi heller ikke noe demokratisk underskudd dersom de forsvinner, sier Lunde.

Lunde viser til Danmark, der mange små aviser er lagt ned. Hun tror likevel en del mindre aviser vil bestå i Norge sammen med de regionale.

Har tro på papiravisene

Det var på landsmøtet til Høyre at politisk redaktør i Gudbrandsdølen Dagningen, Hallvard Grotli, utfordret Heidi Nordby Lunde til å jobbe i avisa for å se hvordan virkeligheten er i en avis.

Nå har hun "sommerjobb" som journalist i avisa og er optimist med hensyn til avisene.

– Jeg blir optimist når jeg ser hvordan avisa drives, og at det ikke bare lages avis, men også spesialmagasiner, sier Lunde.

Grotli deler Lundes optimisme.

- Avisene vil bestå, men er i stadig utvikling, sier han.

Moms på avisene

Faksimile av GD

FAKSIMILE: Stortingsrepresentant fra Høyre skriver i GD.

Foto: Stein Schinstad / nrk

Avisene har ikke moms i dag, mens nettavisene har moms. Avisa GD har ikke annen offentlig støtte enn momsfritak.

– Moms eller ikke diskuteres nå, men de politiske partiene har ikke konkludert, sier Grotli.

I dag er det dermed to produkter som lever side om side, med og uten moms.

- I Mediestøtteutvalget gikk vi i Høyre inn for full moms for å fjerne skillet mellom nett og papir, sier Lunde. Men det må diskuteres mer, sier hun.

Første gang

Det er første gang avisa GD har en stortingsrepresentant blant sine journalister.

– Hun har alle rettigheter her og kan "røntgenfotografere" oss. Det er spennende, sier Hallvard Grotli. Det er nyttig for oss å få innspill og problemstillinger som er bra for oss å se nærmere på.

Vampus

Heidi Nordby Lunde er også en kjent blogger, da under navnet "Vampus".

– Jeg var aktiv blogger som singel. Nå er jeg i et forhold, og da blir ikke blogging så spennende, sier hun.

Bloggen til Vampus.