NRK Meny
Normal

– Flomsikring kan ta flere år

Det kan ta flere år å sikre Veikleåa i Kvam mot framtidige flommer. Det hevder geologer ved Norges Geotekniske Institutt. I tillegg til det er det uklart hvem som skal betale regninga.

Veikledalen

Veikledalen ble hardt ramma av flommen i pinsa. Elva tok med seg store masser nedover og boligfelt ble rasert.

Foto: Lars Erik Skrefsrud / NRK

I pinsa skylte flommen over Hedmark og Oppland. Veikleåa i Veikledalen er vanligvis en beskjeden elv, men under flommen ødela den store deler av boligfeltet rundt.

Sikringsarbeid er viktig

Det var løsmasser fra ras lenger opp i Veikledalen som fylte opp elevløpet slik at vannmassene flommet vilt utover. Derfor er sikringsarbeidet i Veikledalen nå svært viktig, men krevende, sier Øyvind Høydal i Norges Geotekniske Institutt.

– Målet er at vi kan samle denne massen lenger opp og ha vedlikehold slik at elveløpet holder seg reint, sier han.

I nedre del av Veikleåa i Kvam sentrum har maskiner drevet på lenge med oppryddingsarbeid etter flommen. Men de store utfordringene er lenger opp i dalen. Både dette arbeidet og svært mye annet anleggsarbeid i Gudbrandsdalen gjør at det per i dag rett og slett er mangel på maskinkraft til oppryddinga.

– Det jeg har fått vite er at det har vært vanskelig å skaffe maskiner til dette arbeidet. Det betyr at noe har blitt forsinka, sier han.

(Saken fortsetter under bildet)

Ola Borten Moe ser på skadene

Ola Borten Moe ser på skadene i Veikledalen.

Foto: Torvild Sveen

Kan ta år

Høydal tror totalt at dette arbeidet vil ta tid. Faktisk tror han det vil ta mange år å sikre området mot framtidige flommer.

– Det kan dreie seg om mange år, ja. Grunnen til det er at vi nå først må prøve å sikre og lage et elveleie som vi er sikre på, så må vi lage noe som kan fange opp massen før den kommer ned i sentrum, sier han.

Hvem betaler regninga?

Under flommen sa både statsministeren og flere andre representanter for myndighetene at det ikke skulle stå på penger for å betale flomskadene. Nå er det likevel uklart hvem som skal betale for arbeidet i Kvam, staten eller Nord-Fron kommune.

– Det er slik at for å finansiere noe må man ha en plan, og den må kostnadsberegnes. Så er spørsmålet er hvor mye som er statlige midler og lokale midler, sier Høydal.