– Det går på livskvaliteten løs

Det er svært sterke reaksjoner etter omleggingen av uføretrygden. Mange får mye mindre utbetalt enn tidligere.

Mange får utbetalt mindre enn i fjor.

Oddvar Thorvaldsen mener folks livskvalitet blir forringet etter nye NAV-regler.

Uføretrygdede reagerer sterkt etter at de denne uka fikk sin første utbetaling etter at ordninga ble endra fra årsskiftet. 25.000 nordmenn taper ett tusen kroner måneden på omlegginga.

Nav-skilt

Denne uken fikk de uføretrygdede sin første utbetaling fra NAV. Og reaksjonene er mange, etter at mange får utbetalt mindre enn tidligere.

Foto: Hans Erik Weiby

NAV har fått tusenvis av henvendelser fra bekymrede trygdemottakere. Mange har også kontaktet Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon.

– Vi har fått veldig mange henvendelser her på kontoret. Det er stor usikkerhet rundt den nye uførestønadsordningen og utbetalingene, sier Linda Merethe Nordholm, 2. sekretær i FFO Hedmark.

Skal bli lettere å jobbe

Omleggingen fra årsskiftet skal gjøre det lettere å jobbe ved sida av trygda. Men nå må de uføretrygdede betale inntektsskatt. Selv om trygden er økt, betyr det altså mindre utbetalt for mange.

Av vel 300.000 uføretrygdede får de fleste omtrent det samme, noen får litt mer. Men om lag 25.000 uføretrygdede taper altså omlag en tusenlapp i måneden.

Både NAV og Skatteetaten har informert om omleggingen, både på nettet og i brev til den enkelte.

– Men utover den informasjonen som har vært tilgjengelig, er det jo først nå man ser hva den netto utbetalingen faktisk blir, sier Inger Berget, seniorrådgiver i NAV.

Les også:

Linda Merethe Nordholm

Linda Merethe Nordholm, 2. sekretær i FFO Hedmark, sier at henvendelsene har vært svært mange denne uken, etter at årets første trygdeutbetaling kom.

Foto: Einar Langholen-Schulstad / NRK

– Burde informert bedre

– Jeg syns de burde informert litt bedre. Skatt er kompolisert for mange mennesker, mener Oddvar Thorvaldsen, nestleder i FFO Hedmark.

Han innrømmer at han ble overrasket da han selv mottok trygden, som utgjorde en nedgang på 400 kroner fra i fjor.

Men han syns mer synd på de som blir rammet hardere enn ham selv:

– Enslige mødre og unge uføre er blant dem som rammes hardest. For de skal etablere et hjem og forsørge barn. De vil merke dette veldig godt og det går hardt utover livskvaliteten.

Se TV-reportasje over!