NRK Meny
Normal

67 sjåfører fikk kjøreforbud

I løpet av tre dager ga vegvesenet 67 vogntog kjøreforbud og anmeldte 13 sjåfører. – Det er mye, sier fagleder i Utekontrollen, Geir Thomas Finstad.

Vogntog som mangler bremseklosser

Denne bilen manglet bremseklosser og fikk kjøreforbud.

Foto: Statens Vegvesen

I løpet av tre dager denne uka har Utekontrollen i Statens vegvesen i Hedmark kontrollert 190 tunge kjøretøy på Husum kontrollstasjon i Løten.

Dårlig sikret last

Sjåføren av denne bilen ble anmeldt for å frakte 16,7 tonn steinfliser uten god nok sikring av lasten.

Foto: Statens Vegvesen

Resultatet var ikke oppløftende.

  • 67 fikk kjøreforbud.
  • 13 sjåfører ble anmeldt.
  • Det ble skrevet ut 28 trafikkgebyrer.

En utenlandsk sjåfør kjørte et vogntog med 16,7 tonn steinfliser som ikke var sikret i det hele tatt. Det lå bare løst på planet.

– Ved en liten bevegelse kan det gå tvers gjennom presenningen og treffe andre biler på vegen, sier Geir Thomas Finstad.

Manglet bremseklosser

De 67 tungtransportsjåførene som fikk kjøreforbud hadde blant annet for dårlig sikret last, overlast eller for dårlige bremser og for liten sikt. Det var de mest alvorlige tilfellene her som førte til anmeldelse.

– Planen var først og fremst å kontrollere bremser i denne kontrollen, men det ble mye annet også, sier Finstad.

49 prosent hadde mangler

Ulovlig transport av farlig gods

Sjåføren av denne lastebilen ble anmeldt for ulovlig transport av farlig gods.

Foto: Statens Vegvesen

Målet med kontrollene til Statens Vegvesen er bedre trafikksikkerhet og færre ulykker på vegene.

Av de 190 kontrollerte bilene var det i alt 94 som hadde mangler, altså nesten halvparten (49%) av kjøretøyene. Og 35 prosent fikk kjøreforbud.

– Blir dere oppgitt når dere stadig avdekker så mange og alvorlige feil?

– Det er ikke bra, og bransjen må skjerpe seg. Men vi holder ut, sier Geir Thomas Finstad.

Gode kontrollører

ANSVARLIG: Utekontrolleder Geir Thomas Finstad i Statens Vegvesen.

Geir Thomas Finstad, fagleder i Utekontrollen i Statens Vegvesen i Hedmark, sier det var mange og alvorlige feil i denne kontrollen.

Foto: Knut Røsrud / NRK

Han sier det er omtrent like mange norske som utenlandske kjøretøyer som har mangler og feil. Og med stadig økende trafikk kommer det hele tiden nye transportører til, som må følges opp.

Finstad sier at kontrollresultatet ikke nødvendigsvis speiler situasjonen i tungtransporten på vegene helt riktig. Trolig er det de værste som blir plukket ut til kontroll.

– Vi har erfarne kontrollører som er flinke til å plukke ut de som er dårlige, sier han.