30 klager på ulvejakt

Det har kommet inn nesten 30 klager på rovviltnemdenes vedtak om lisensjakt på inntil 12 ulver utenfor ulvesona og tre flokker innenfor sona til vinteren. Noen mener det er et altfor stort uttak, mens andre mener det er for lite, skriver Nationen.