20,5 mill til freda bygg

Freda bygg i Hedmark og Oppland mottek til saman 20,5 millioner kroner frå Riksantikvaren i 2017. Riksantikvaren har fordelt over 140 millionar kroner til landets fylkeskommuner. Og dei skal gå til istandsetting av freda bygningar i privat eige. Oppland er det fylket i landet som får størst tilskot med heile 15 millionar kroner.