NRK Meny
Normal

200 barn møtte ikke til skolen

Nesten 200 barn måtte ikke til skolestart i Norge i fjor høst – mange av dem med utenlandsk opprinnelse. I Hedmark og Oppland sto 15 pulter tomme.

Tomme pulter.

Problemet med tomme pulter kan være økende. Mobbing er trolig en av årsakene til at elever ikke møter opp ved skolestart.

Foto: Henrik Bøe / NRK

Trond Johnsen

Trond Johnsen

Foto: NRK

Problematisk, mener utdanningsdirektør i Oppland, Trond Johnsen.

– Det ser for oss ut som det er et økende problem, da vi har hatt mange henvendelser på dette det siste året.

– Må samarbeide

Alle barn som er bosatt i Norge har rett og plikt til grunnskoleopplæring. Likevel opplever mange kommuner at noen elever ikke møter opp på skolen.

Nesten 200 barn i Norge møtte ikke opp ved skolestart i fjor. I Hedmark og Oppland manglet 15 barn ved skolepulten, uten at noen visste hvorfor.

– Først og fremst er det er problem for barna. Det gjelder i slike tilfeller å finne ut årsaken til fraværet og hva man kan gjøre for å hjelpe barna det gjelder. Det kan være sammensatte vansker som gjør at man må samarbeide med oppfølgingen av barna, sier Johnsen.

Utenlandske barn

Øyer kommune i Oppland har opplevd at barn det siste året ikke har møtt opp til skolen. Liv-Kari Ringen, kommunalsjef i Øyer, peker på at skolen må føre dialog.

– Hvis elever ikke møter på skolen, er det gjennom en god dialog og samtale man kan finne ut om skolen kan tilrettelegge på en bedre måte, eller iverksette tiltak, som gjør slik at eleven og foresatte ønsker å få eleven tilbake inn i skolen, sier hun.

– Hvis det da fortsatt låser seg, og eleven og foreldre fortsatt ikke ønsker å sende eleven tilbake på skolen kan det i neste omgang være nødvendig å henvende saken til barnevernet, sier hun.

Flere steder i landet har barna som ikke møter til skolen utenlandsk opprinnelse. Liv-Kari Ringen bekrefter at dette også gjelder Øyer kommune.

– I Øyer har vi et asylmottak. Det hender seg at familier reiser fra mottaket av ulike årsaker, og da kan det være vanskelig å finne ut hva som egentlig har skjedd.

Mobbeproblem

Trond Johnsen tror det også kan være andre grunner til at barn ikke møter på skolen.

– I to år har vi jobbet med elevenes psykososiale miljø, det som omtales som mobbeproblematikk. Det kan ganske enkelt være at elever som opplever mobbing og krenkelser på skolen, ikke orker å gå på skolen. Dette kan være situasjonen i noen av sakene.

Utdanningsdirektøren mener kommunene spiller en avgjørende rolle for å hindre at barn ikke møter på skolen.

– Det er viktig at kommunene sørger for at barn som faller utenfor blir fulgt tett opp, sier Johnsen.

Skriftlig veileder

Utdanningsdirektoratet ser alvorlig på problemet. En skriftlig veileder skal nå sørge for at kommunene og skolene håndterer problemet likt ved skolestart i august.

– Veilederen sier noe om hvilke rutiner man må følge i slike saker. Det må legges vekt på regelverket omkring plikten og retten til å ta grunnskoleopplæring i Norge – samt konsekvenser for foreldre som ikke følger opp barna slik at de kommer på skolen, sier Johnsen.

– Ønsker skole

Selv om Øyer kommune har hatt få saker hvor de ikke har funnet en løsning på problemet, er Liv-Kari Ringen bekymret for de nasjonale tallene.

– De aller fleste elevene i Norge ønsker i bunn å komme til skolen. Når de ikke gjør det, er det bekymringsfullt.