NRK Meny
Normal

Færre mister livet i trafikken

10 personer omkom i trafikken i Hedmark i år, sju i Oppland. De siste åra antall døde i trafikkulykker gått ned, melder Statens Vegvesen.

Video Dødsulykker kraftig redusert

Færre omkommer i trafikken

Foto: Nyhetsspiller

I fjor mistet åtte mennesker livet på vegene i Hedmark, i Oppland 10.

Det viser foreløpige ulykkestall fra Statens vegvesen, Region øst. Snittet for de siste fire årene er 12 trafikkdrepte.

Hedmark

Fire av ulykkene i 2014 skjedde i Østerdalen, tre på Hedmarken og tre i Glåmdalen.

Trafikkulykken på E16 i Kongsvinger 2. november er den siste dødsulykken på vegene i fylket i 2014. En 60 år gammel mann fra Sverige mistet livet. Sønnen i 20-årene kom fra ulykken med lettere skader.

Dette er en av fire utforkjøringsulykker i fylket i 2014. Fem personer omkom i møteulykker. En eldre fotgjenger er den siste omkomne i fylket.

Hvis vi skal holde ulykkestallene lave, må vi fortsette arbeidet med å bygge midtrekkverk på de mest trafikkerte og ulykkesutsatte vegene.

Avdelingsdirektør Arild J. Evensen i Statens vegvesen

Oppland

Tre av ulykkene i Oppland i 2014 skjedde i Vestoppland, tre i Gudbrandsdalen.

Trafikkulykken på E6 i Kvam 23.september, er den siste dødsulykken på vegene i fylket i 2014. En 59 år gammel mann mistet livet i en kollisjon med et vogntog.

Mannen, som var passasjer i ulykkesbilen, er en av fire omkomne i møteulykker i Oppland. Halvparten av de seks dødsulykkene skjedde på motorsykkel. To omkom i bil, mens den siste mistet livet på sykkel.

Hånda på rattet

På landsbasis er det en markant nedgang i antall drepte i trafikken fra 2013 til 2014. I resten av Region øst (Hedmark, Oppland, Akershus, Oslo og Østfold) viser foreløpige ulykkestall en økning fra 42 drepte i 2013 til 45 i 2014. Over flere år fortsetter likevel trenden med færre drepte i trafikken, også i Region øst.

– Hvis vi skal holde ulykkestallene lave, og helst få dem ytterligere ned, må vi fortsette arbeidet med å bygge midtrekkverk på de mest trafikkerte og ulykkesutsatte vegene, sier avdelingsdirektør Arild J. Evensen i Statens vegvesen, vegavdeling Oppland.