NRK Meny

- Negativt for naturreservat

Alle alternativene til jernbanetrasé gjennom Hamar gir betydelig negative konsekvenser for Åkersvika naturreservat, skriver Jernbaneverket i en fagrapport. Dårligst er likevel det østre alternativet med stasjon ved Vikingskipet, i følge rapporten.

Video E6 gjennom Åkersvika
Foto: Nyhetsspiller

SISTE NYTT FRA HEDMARK OG OPPLAND

  • Vedtok Mjøssykehus

    Styret i Sykehuset Innlandet vedtok enstemmig at de vil ha et storsykehus ved Mjøsbrua. Advarslene mot å bygge en ny stor, offentlig arbeidsplass utenfor de største byene i regionen, ble ikke hørt av styret i Sykehuset Innlandet.

  • – Bare Mjøsbrua aktuelt

    Nestleder i sykehusstyret Tor Berge går inn for et storsykehus ved Mjøsbrua. Det sa han i styrebehandlingen i ettermiddag. – Utfra en regional helhetsvurdering mener jeg at det bare er lokalisering ved Mjøsbrua som er politisk og praktisk realiserbart, sa Berge. Møtet pågår fortsatt.