- Felles krematorium for Innlandet

Ordfører i Hamar, Einar Busterud, er lei av å bruke penger på et krematorium som ikke fungere. Nå vil han foreslå felles krematorium for Innlandet i Gjøvik.

Hamar krematorium

Hamar krematorium

Foto: NRK

Kremasjonsovnen i Hamar som ble stengt i sommer virker fortsatt ikke. Den 10 år gamle ovnen har kostet kommunen millionbeløp, og det har stadig vært problemer.

Hamar har altså et krematorium som ikke virker, og på Gjøvik planlegges det et nytt fordi det gamle er utgått på dato.

Innkalt til møte

Einar Busterud har bedt bispekontoret innkalle til et møte. Gjøvik og Hamar skal møtes om halvannen uke.

- Det bør bli et møte for alle kommunene, mener Busterud, siden dette er en felles utfordring.

- Det jeg har lært i denne saken er at et krematorium er et komplisert anlegg, det er mye etikk og forurensning forbundet med det, sier Busterud.

- Vi må sikre oss et anlegg som går bra og fungerer i praksis.

Plassering ikke viktig

- Et krematorium bør ligge slik i Innlandet at det er rasjonelt å bruke for flest mulig kommuner. Det kan godt være på Gjøvik eller i Ringsaker, plasseringen er jeg lite opptatt av, sier ordfører i Hamar, Einar Busterud.

- Det viktigste er at vi får en løsning som vi vet fungerer også i etisk sammenheng.

I dag ligger krematoriene i nærheten av kirke og kapell, dette bør endres mener Busterud.

- Hvorfor ikke utbedre det som er på Hamar?

- Det er ingen som skjønner hvordan det virker, og det finnes nesten ingen ekspertise i hele Norden, sier Hamarordføreren.

Ingen god løsning

Kirkeverge i Hamar, Daniel Flugstad sier til Hamar Arbeiderblad at felles krematorium på Gjøvik, ikke er noen god løsning, og han håper at feilen ved det stengte Hamar-krematoriet skal kunne rettes.