Tilskudd til pramming av reinsdyr

Tilskuddet fra Fylkesmannen til pramming av reinsdyr reduseres fra 5 til 3,2 millioner kroner i årets reindriftsavtale. Det kom frem på reindriftsstyres møte i går kveld. Det betyr at antall dager reineierne kan få pramming, altså frakt til og fra sommerbeitene på de ulike øyene i Vest-Finnmark, er redusert fra 24 til 15 døgn.