Satte ny verdensrekord

Under årets skreitokt i Lofoten målte FF «Johan Hjort» 900 milliarder torskegg i vannmassene vest av Lofoten. Det tilsvarer 26000 egg per kvadratmeter havoverflate og er verdensrekord, melder hi.no. Sammen med ekkolodd og bunntrål gir dette oss en oversikt over hvor mye skrei som gyter i Lofoten–Vesterålen hver vinter.