NRK Meny
Normal

Laksen gjør seg kostbar i år

Målselva i Troms rapporterer om en god start på sesongen. I Finnmark står det ikke like bra til – enn så lenge.

Laksefiske i elv
Foto: Jan Harald Tomassen / NRK

Så langt har det ikke vært det helt store fisket i to av Norges beste lakseelver, Altaelva og Tanaelva. I alle fall basert på indikasjoner, for ingen av de to elvenes forvaltningsselskaper sitter på konkrete tall ennå.

– Trått

Tor Erland Nilsen

Tor Erland Nilsen i ALI har tro på at sesongen snart for alvor tar seg opp.

Foto: Kai-Erik Bull/NRK

– Det har gått trått så langt. Det kan skyldes mange faktorer, som vær eller at det er mye sild i havet, sier daglig leder for Alta Laksefiskeri- og Interessentskap (ALI), Tor Erland Nilsen.

Selskapet har altså ikke fått inn fangstrapportene ennå, men basert på de opplysningene de sitter på biter ikke laksen i år – ikke ennå.

– Men vi vet med tidligere år der laksen er sein, at det fort kan komme til å løsne, sier Nilsen.

Tanavassdragets Fiskeforvaltning sier til NRK at også der har de ikke har hatt den beste sesongen – så langt.

– Utfra det jeg har hørt har det vært lite storlaks så langt, og mest mellomstor fisk, sier rådgiver Narve Stubbraaten Johansen.

I Målselva i Troms står det bedre til. Måselvfossens Elveeierlag sier til NRK at de har hatt den beste starten på laksefisket på flere år med 25 innrapporterte laks i Målselvfossen så langt. Men trolig er det reelle tallet høyere.

Fritt fiske i tre dager

Laks tatt i Tanaelva

Laks tatt i Tanaelva.

Foto: Nils Henrik Måsø

Det har de siste årene vært en kraftig økning i etterspørselen etter fiskekort i Finnmark. 1. juni åpnet laksefisket i de fleste elver i Finnmark, blant annet i Altaelva. 23. juni stenger vinduet for fritt fiske.

Nilsen mener at de neste dagene kan komme til å spennende for dem som vil prøve lykken på frifisket.

– Vi ser en oppgang de siste dagene, sier Nilsen, som nå tror laksen kanskje er på vei.

Så langt i år er de største fangstene som Nilsen kjenner til, på 14 og 17 kilo. Her kan du les om Kai Henning Skimelid som i forrige uke dro inn storlaksen på 14 kilo.