Hver dag frem mot valget må listetoppene i Rogaland svare for seg. I dag handler det om tempoet i oljeindustrien.

Bør tempoet i olje- og gassindustrien senkes?

Hver dag frem mot valget må listetoppene i Rogaland svare for seg. I dag om olje- og gassindustrien. Hva mener du?

Hver dag frem mot valget må listetoppene i Rogaland svare for seg. I dag handler det om kollektivtrafikk og bybanen.

Er bybane den beste løsningen på kollektivutfordringen på Nord-Jæren?

Hver dag frem mot valget må listetoppene i Rogaland svare for seg. I dag om kollektivutfordringen på Nord-Jæren. Hva mener du?

Hver dag frem mot valget må listetoppene i Rogaland svare for seg. I dag handler det om offentlig og privat sykehjemsdrift.

Bør private og kommersielle selskap drive flere sykehjem?

Hver dag frem mot valget må listetoppene i Rogaland svare for seg. I dag om privatisering av sykehjem. Hva mener du?

Hver dag frem mot valget må listetoppene i Rogaland svare for seg. I dag handler det om kommunesammenslåing.

Bør Stortinget avgjøre om kommuner skal slås sammen?

Hver dag frem mot valget må listetoppene i Rogaland svare for seg. I dag om kommunesammenslåing. Hva mener du?

Hver dag frem mot valget må listetoppene i Rogaland svare for seg. I dag handler det om pelsdyrindustrien.

Bør pelsdyrnæringen forbys?

Hver dag frem mot valget må listetoppene i Rogaland svare for seg. I dag er spørsmålet om pelsdyrnæringen bør forbys? Hva mener du?

Hver dag frem mot valget må listetoppene i Rogaland svare for seg. I dag handler det om matjord og utbygging.

Bør vi bruke mer landbruksjord til boligutbygging og næringsvirksomhet?

Hver dag frem mot valget må listetoppene i Rogaland svare for seg. I dag om karakterer i barneskolen. Hva mener du?

INN: Hver dag frem mot valget må listetoppene i Rogaland svare for seg. I dag handler det om søndagsåpne butikker.

Bør butikker være søndagsåpne?

Hver dag frem mot valget må listetoppene i Rogaland svare for seg. I dag om søndagsåpne butikker. Hva mener du?

INN: Hver dag frem mot valget må listetoppene i Rogaland svare for seg. I dag handler det om kontantstøtte.

Bør kontantstøtten fjernes?

Hver dag frem mot valget må listetoppene i Rogaland svare for seg. I dag om kontantstøtten. Hva mener du?

Hver dag frem mot valget må listetoppene i Rogaland svare for seg. I dag handler det om parkeringsregulering.

Bør det innføres betaling for parkering på arbeidsplassen?

Hver dag frem mot valget må listetoppene i Rogaland svare for seg. I dag om parkeringsrestriksjoner. Hva mener du?