Bør vi bruke mer landbruksjord til boligutbygging og næringsvirksomhet?

Hver dag frem mot valget må listetoppene i Rogaland svare for seg. I dag om karakterer i barneskolen. Hva mener du?

Hver dag frem mot valget må listetoppene i Rogaland svare for seg. I dag handler det om matjord og utbygging.

Geir Pollestad (Sp), Hallgeir Langeland (SV), Bent Høye (H), Truls Drageset Dydland (Rødt), Solveig Horne (Frp), Eirin Sund (Ap), Hanna Marcussen (MDG), Olaug Bollestad (KrF) og Iselin Nybø (V) svarer for seg om forholdet mellom jordbruksjord og utbygging i videoen over.

Hva mener du?

Del ditt utspill på Twitter og merk det med #rogavalg, så havner det her i meningsbanken.

Mer om jordbruksjord og utbygging:

– Bynære områder må brukes til boliger | Gårdene blir boliger og butikker | Vil nekte utbygging på dyrka jord | Større press på dyrket mark | Vil bygge IKEA på landets beste matjord | Bønder opplever press på matjord | Slåss mot boligutbygging på matjord | Matjord reddes fra motorvei | – For få bønder selger gården sin

Laster Twitter-innhold