Hopp til innhold
Padlere i Vågen

Toppen er nådd og sikringane held

Vatnet står no fleire centimeter over kaikanten i Stavanger, men det ser ut til at flaumsikringane førebels held.

Stormflo ved Bryggen i Bergen

Toppen nådd for stormfloda på Vestlandet

Det var venta ekstremt høg vasstand under ekstremvêret «Vidar» i dag.

Ekstremværet "Vidar" er ventet å skape stormflo på Bryggen torsdag. Slik så det ut i 1993.

Ekstremvêret Vidar: Slik kan Bergen sjå ut når vatnet kjem

Havet kan stå ein kvart meter over Bryggen i Bergen torsdag. Omtrent så ekstremt kan det bli sjåande ut.