Skulle sprenge strategisk bru

Under Alta-aksjonen for 30 år siden ble denne brua underminert med dynamitt av motstandere av vannkraftutbyggingen.

Fossan Bru

Fossan Bru i Tverrelvdalen utenfor Alta var uhyre sentral i arbeidet med å bygge en demning i Altaelva. Brua går over et dypt juv på den eneste veien opp til anleggsområdet. Hvis brua ble borte ville det bli uhyre vanskelig for både politi og anleggsarbeidere å komme seg opp til demonstrantenes leir i Stilla.

Alt klart til sprengning

Mot slutten av Alta-konflikten gjennomførte de samiske aktivistene Niillas Somby og John Reier Martinsen et sprengningsforsøk mot en bru høyere opp på anleggsveien. Undermineringen av Fossan bru skjedde mer enn ett år tidligere – og ville etter all sannsynlighet fått mye større konsekvenser.

Timer fra å sette inn soldater mot demonstranter

For første gang forteller den sentrale sameaktivisten Bjarne Store-Jakobsen om sprengningsplanene som nesten ble satt ut i livet.

– Dette skjedde på et tidlig stadium i konflikten. Nøyaktig når husker jeg ikke, men det var nok ganske kort tid etter den første konfrontasjonen mellom demonstranter og politi høsten 1979. Politiet var jo helt avhengige av den brua, og det var helt konkrete planer om å sprenge den, sier han.

Bjarne Store-Jacobsen

Bjarne Store-Jakobsen.

Ifølge Store-Jakobsen hadde sprengningseksperter plassert dynamitt på flere punkter på brua, og trukket ledninger fram til en detonator.

Stanset planene

– Det var en sentral samisk aktivist som skulle trykke på knappen. Men da vedkommende fikk tenkt seg bedre om fant han ut at en sprengning kunne medføre en økt politiinnsats, og kanskje også utløst at staten satte inn militære styrker. Etter moden overveielse fikk vedkommende stanset sprengningen. Det var sterkt delte meninger om dette blant de få som kjente planen.

Store-Jakobsen understreker at sprengningsplanene var svært alvorlig ment.

– Det praktiske var utført av folk som kunne sprenge bru. Så hvis de hadde villet, hadde brua blitt sprengt. Heldigvis ble det ikke slik, sier han.

Lederen av politiets aksjon i Alta, Einar Henriksen, kjente ikke til undermineringen av Fossan bru.

– Denne brua var jo av vital betydning for politiet, så på et tidspunkt satte vi opp en brakke der vi hadde døgnkontinuerlig vakthold. Litt senere under konflikten ble det også gjort et forsøk på å sprenge den, men det var mer amatørmessig utført. Så vidt jeg husker dreide det seg om en dynamittgubbe og en plakat der noen hadde skrevet at brua skulle sprenges, sier han.