NRK Meny
Normal

Liten forskjell mellom gruppene

IV Ja/Nei-studiens uavhengige kontrollør sier det ikke er signifikante forskjeller på Ja- og NEI-gruppen av pasienter. Dermed må det være noe annet enn den pågående hjertestudien som har ført til større vesentlig økt overlevelse etter hjertestans i Oslo.

Anestesilege Per Vaagenes ved Forsvarets Forskningsinstitutt

Per Vaagenes ved Forsvarets Forskningsinstitutt er IV Ja/Nei-studiens uavhengige kontrollør.

Foto: NRK Brennpunkt

Alle medisinske forsøk skal ha en uavhengig kontrollør, en slags revisor, som følger utviklingen for de ulike pasientgruppene underveis i forskningen. I IV Ja/Nei-studien er denne rollen gitt anestesilege

Per Vaagenes ved Forsvarets Forskningsinstitutt.
Brennpunkt har snakket med Vaagenes, som sier han først fikk vite om hendelsen med astmapasienten Mary Elisabeth Flølo ad uformelle kanaler på Akershus universitetssykehus.
Denne informasjonen burde han som kontrollør fått direkte fra forskerne.

En feil
Da Vaagenes tok kontakt med forskerne, fikk han beskjed om at saken allerede var diskutert internt, og man nå hadde endret kriteriene for inklusjon i studien. Heretter skulle hjertestanspasienter etter astmaanfall og allergisjokk ikke inkluderes mer. Men bare dersom dette er ’sikker viten’ hos helsepersonellet på stedet.

Vaagenes mener det var en feil ikke å utelate disse pasientene i utgangspunktet.

Liten forskjell
Vaagenes sier videre i intervjuet at hans jobb er å overvåke om det utvikler seg signifikante forskjeller i overlevelsen til gruppene av pasienter, de som trekker IV Nei-konvolutter og de som får Ja-konvolutter.

V Ja/Nei-studiens uavhengige kontrollør sier det ikke er signifikante forskjeller på Ja- og NEI-gruppen av pasienter.

Vaagenes sier det er en liten forskjell, men ikke en signifikant forskjell mellom gruppene. Hvilken av gruppene som kommer best ut, vet ingen før Vaagenes åpner koden som i dag skjuler dataene. Det skjer først når studien er avsluttet.

Ullevål sykehus' sak om økt overlevelse blant hjertestans-pasienter i Oslo

Se intervjuet med Per Vaagenes her.