HA-klubbhus verdt millioner

Medlemmene i Hells Angels har egne eiendomsselskap til å drive sine klubbhus i Norge. De sju eiendommene har en bokført verdi til ca. 14 millioner kroner, men kan være verdt det mangedobbelte i markedet.

HA-klubbhuset i Trondheim har en markedsverdi på 25 millioner kroner – men ingen meglere tør å selge huset.

På Jæren er det etablert en ”HA-stiftelse” med formål «å eie og forvalte de faste eiendommer som benyttes i driften av Hells Angels MC Norway avd. Stavanger».

Eiendomsselskapene som driver HAs klubbhus, hadde over 2 millioner kroner i inntekter og over 6 millioner i egenkapital i 2008. Klubbhusene er også bolig for mange HA-medlemmer, og forteller en viktig del av HAs historie i Norge.

Klubbhus til 25 millioner

Hells Angels klubbhus ”Trolla Brug” utenfor Trondheim er Hells Angels eldste klubbhus og største eiendom i Norge. Seks medlemmer kjøpte den 14.000 kvadratmeter store eiendommen i 1994 gjennom eiendomsselskapet Trolla Næringspark for 500.000,- kroner.

I 2006 ble eiendommen lagt ut for salg, til en prisforlangende på 25 millioner kroner. Men salgsforsøket var mislykket. Terra Eiendomsmegling trakk seg fra salgsjobben fordi de fryktet hvitvasking av penger.

Politiet advarte meglere mot å bistå Hells Angels. De uttalte i media at HA-medlemmene trolig kjøpte eiendommen med penger tjent fra kriminell virksomhet. Å bistå i et salg av eiendommen kunne dermed bli betraktet som hvitvasking. Ingen bud kom inn.

Ikke gitt opp salg

Styret i HA-medlemmenes eiendomsselskap, Trolla Næringspark, har likevel ikke gitt opp salgsplanene. I styrets årsberetning for 2007 og 2008 skriver de at arbeidet med å selge eiendommen fortsetter.

Arbeidet har hittil vært mislykket. Politiets aksjon mot klubblokalene i Bynesveien 100 i februar i år gjorde neppe salgsjobben lettere.

Den siste viking

Styreleder og daglig leder i Trolla Næringspark er en av grunnleggerne av den første Hells Angels-avdelingen i Norge, Trondheim HA i 1992. Han er en av to grunnleggere – vikinger - som fortsatt er medlem av HA. De andre grunnleggerne har sluttet.

Trondheim HA hadde en periode 15 medlemmer, og var den ledende HA-avdelingen i Norge. I 2010 er de den minste avdelingen, med 8 medlemmer igjen. Trondheim HA har de eldste HA-medlemmene i Norge, med en snitt alder på 45 år. 7 av 8 medlemmer i Trondheim HA er straffedømt. 7 av 8 er aksjonærer i Trolla Næringspark.

Alvorlig revisormerknad

HA-medlemmenes eiendomsselskap Trolla næringspark går bra, ifølge sist innleverte regnskap. Driftsinntektene ble doblet fra 2007 til 2008. Egenkapitalen er høy og positiv etter to år med negativ egenkapital.

Men leser man revisorens merknader til selskapene, er det usikkert om inntektene og egenkapitalen er så høye som HA-aksjonærene ønsker.

«Svakhet i selskapets forretningsrutiner»

Revisoren påpeker at han ikke har hatt mulighet til å sjekke regnskapet slik han skal. Det er ikke sikkert at inntektene er slik det står i regnskapet, eller at inntektene faktisk stammer fra leieinntekter eller nye og store fordringer.

De tre siste årene påpeker revisoren at ”Svakheter i selskapets rutiner, internkontroll og dokumentasjon kan ha medført feil i regnskapet”.

Revisoren vet ikke om inntektene faktisk stammer fra selskapets utleie av eiendom, eller om de stammer fra annen virksomhet som HA-medlemmene bedriver.

For godt til å være sant?

Inntekter og fordringer er mer enn fordoblet fra 2007 til 2008, og det berger Trolla Næringspark fra et langt dårligere resultat. Uten denne rekordhøye inntekten, som revisoren ikke kan dokumentere, ville selskapet kanskje gått med underskudd og hatt negativ egenkapital.

Revisoren påpeker at han ville justert hvor store inntektene og fordringene var, hvis han hadde fullstendig tilgang til alle opplysninger – slik revisoren skal ha.

Selskapets soliditet (egenkapitalprosent), altså evne til å tåle tap, endres fra -20% i 2007 til 53% i 2008. Det er en meget stor endring på ett år.

Etter det NRK Brennpunkt erfarer, gransker politiet i Trondheim nå eiendomsselskapet.

Et eiendomsselskap eid av medlemmer fra Hells Angels har kanskje andre regnskap og årsberetninger enn vanlig. I årsberetningen fra 2001 står det f.eks: «Årsregnskapet er beklagelig innlevert etter fristen. Dette skyldes at daglig leder avgikk ved døden her i sommer.»

Flere selskaper

Klubbhusene og tilhørende eiendommer er også ofte forretningsadresse for selskapene til næringsdrivende medlemmer av Hells Angels.

I Trondheim er det registrert flere selskaper på adressene Bynesveien 100 og Trolla brug, og flere av disse er eid av medlemmer i Hells Angels.

Presidentens adresse

Det mest kjente selskapet i Bynesveien er antagelig selskapet til Hells Angels president i Norge, Leif Ivar Kristiansen. Han eier og driver enkeltmannsforetaket Tattoo World Norge.

Siden selskapet er et enkeltmannsforetak, er det ikke pliktig til å ha revisor eller legge fram regnskap offentlig. Leif Kristiansen driver selskapet fra denne adressen, selv om han offisielt er utvandret til Sverige.

Et annet av HA-medlemmenes selskaper har ennå ikke levert årsregnskap for 2008, noe som er ulovlig sent. Et tredje selskap har fått ”presserende bemerkninger” fra revisoren til regnskapet – og det er ikke positivt.

Trondheim mistet MC-magasin?

Tidligere hadde forlaget som ga ut MC-magasinet Scanbike adresse hos Hells Angels hovedkvarter i Trondheim. Det var mens den tidligere trommeslageren Morten ”Diesel” Dahl var medlem av HA og utgiver av bladet Scanbike.

Scanbike er ifølge en artikkel av Aftenpostens journalist Arild Jonassen i 2005 nærmest et husorgan for HA og deres sympatisører i Skandinavia. Jonassen er en av Norges fremste kjennere av Hells Angels.

I 2005 gikk ”Diesel” Dahl ut av HA etter en konflikt med presidenten Leif Ivar Kristiansen, og nå har ikke lenger Scanbike adresse Trondheim.

Fra Trondheim til Stavanger?

Scanbike.no drives i 2010 fra Stavanger, via et NUF-selskap. Et medlem av HA i Stavanger er daglig leder i selskapet. Flyttingen er kanskje symptomatisk for utviklingen av Hells Angels i Norge: Trondheim har mistet mange medlemmer, flere av dem begynner å bli eldre og har ifølge ligningen svak økonomi.

Samtidig har Stavanger vokst og har dobbelt så mange medlemmer som Trondheim. Medlemmene der har langt bedre økonomi, er yngre og flere av dem er næringsdrivende.

At scanbike.no i Stavanger er registrert som et nuf-selskap, kan være en fordel hvis man ønsker å begrense offentlighetens innsyn. Selskapet har ikke lagt fram regnskap offentlig, og muligheten for norske myndigheter til å undersøke hvor pengene stammer fra i NUF-selskap har vist seg å være begrenset.