Hopp til innhold

HA-medlemmer styrer 60 selskaper

Medlemmer eller hangarounds i Hells Angels i Norge eier og driver 60 selskaper i Norge. Det viser en undersøkelse NRK Brennpunkt har gjort. Under halvparten av selskapene avlegger offentlig regnskap.

Hells Angels Norge
Foto: Brennpunkt

Den typiske næringsdrivende i Hells Angels er 40 år, straffedømt, med en netto inntekt på ca 250.000,- kroner og formue på litt over 100.000,- kr.

Straffedømt

Hvert tredje medlem / hangaround i HA er registrert som selvstendig næringsdrivende. Av de 34 næringsdrivende HA-medlemmene er 24 straffedømt.

NRK Brennpunkt har undersøkt hvilke HA-medlemmer som er registrert i Brønnøysundregistrene som innehaver, styreleder, styremedlem, daglig leder og/eller eier i norske selskap.

Eksempel 1

Han er 47 år, straffedømt, medlem av Stavanger Hells Angels og selvstendig næringsdrivende. Han er styreleder, daglig leder og eier av flere aksjeselskap og innehaver av eget enkeltmannsforetak. I 2008 hadde mannen over 460.000,- kroner i brutto inntekt.

Selskapene hans driver med oppføring av bygninger, utleie av fast eiendom og personlig tjenesteyting. Revisoren har flere alvorlige anmerkninger i regnskapet for 2008 til ett av selskapene; det er blant annet gitt ulovlig lån til aksjonær, daglig leder eller andre.

Selskapenes hans hadde i 2008 driftsinntekter på over 3 millioner og eiendeler verdsatt til over 6 millioner kroner.

En tredel har eget selskap

34 av 97 medlemmer og hangaround er innehavere av eget selskap eller aktive aksjonærer (daglig leder og/eller styreleder) i et aksjeselskap som driver forretninger. Flere av medlemmene er altså aktive i flere selskaper.

Av de 60 selskapene er det bare 27 som avlegger offentlig regnskap. 33 av selskapene er enkeltmannsforetak og andre selskapsformer som ikke er pliktig å offentliggjøre regnskap eller bruke revisor.

Over 40 millioner kroner

En gjennomgang av regnskapene til de 27 selskapene, viser at de næringsdrivende HA-medlemmenes selskaper forvalter eiendeler for minst 43 millioner kroner.

Siden verdien av eiendommer settes til innkjøpspris, og under halvparten av selskapene offentliggjør regnskapene, er trolig den reelle verdien langt høyere.

Selskapene til HA-medlemmene er relativt små, med en gjennomsnittlig driftsinntekt i 2008 på 1 million kroner. De 27 selskapene som avlegger offentlig regnskap hadde en samlet driftsinntekt på 27 millioner kroner, mens det samlede årsresultatet for de 27 selskapene var på skarve 600 tusen kroner.

Eksempel 2

Mannen er 46 år, straffedømt og medlem av Oslo Hells Angels. Han er en av 10 nullskatteytere i Hells Angels. 7 av de 10 nullskatteyterne i HA er registrerte som selvstendig næringsdrivende.

Mannen er daglig leder i et eiendomsselskap ved Oslo som driver med utleie, utvikling og salg av fast eiendom. Han hadde i 2008 en inntekt på cirka to tusen kroner, betalte 0 kroner i skatt, og hadde en formue på 125.000,- kroner.

Mannen har sammen med andre medeiere vært nødt til å selge eiendommer på tvangssalg, etter at blant annet politiet har tatt utleggsforretning i eiendommer der mannen har hatt medeierskap.

Det ene selskapet han er involvert i, hadde i 2008 en bokført omsetning på under 100.000,- kroner. Det andre selskapet han har eierandeler i, avlegger ikke offentlig regnskap.

HA i bygg- og eiendomsbransjen

Nesten halvparten av de næringsdrivende i Hells Angels driver innenfor bygg- og eiendomsbransjen.

Mange er snekkere, malere og håndverkere registrert med eget selskap med èn ansatt – ofte i små enkeltmannsforetak som ikke har revisor eller fører offentlig regnskap. Mange har også aksjeselskap som driver med oppføring av bygninger eller kjøp, salg og utleie av eiendom.

Tjener penger på eiendom

I Danmark har det vært flere saker der eiendomsmeglere er tiltalt for å ha hjulpet medlemmer av HA å investere penger fra kriminell virksomhet i eiendomsbransjen. Slik kan penger fra kriminell virksomhet hvitvaskes ved å kjøpe og så selge eiendom.

I Norge driver altså medlemmer av den kriminelt belastede organisasjonen Hells Angels flere egne selskap innenfor bygg- og eiendomsbransjen. Flere medlemmer har skaffet seg et stort nettverk innenfor eiendomsbransjen og tjent gode penger på eiendomssalg (se egen sak).

I Norge ble ett medlem i 2007 meldt til politiet for hvitvasking, viser dokumenter som NRK Brennpunkt har. Politiet opplyser at de i 2008 henla anmeldelsen på grunn av manglende bevis.

I tillegg til de næringsdrivende, er over halvparten av HAs medlemmer enten eier eller medlem av et selskap eller stiftelse som driver med eiendomsforvaltning.

Eksempel 3

Han er 42 år, straffedømt, medlem av Trondheim Hells Angels og styreleder, daglig leder og eier i et entreprenør-selskap som driver med grunnarbeid. Selskapet har en ansatt og hadde over 1 million kroner i inntekter i 2008.

Selskapet hadde negativt resultat i 2008, slik det har hatt de fire siste årene. Egenkapitalen er tapt og selskapet skylder penger til det offentlige. Revisor har hatt merknader til regnskapet de siste seks årene, revisorens merknader har blitt flere og mer alvorlig år for år.

Daglig leder fikk ifølge selskapets regnskap en lønn på 276 000,- kroner fra selskapet i 2008. I ligningen har HA-medlemmet oppgitt at han har ca 105 000 kroner i netto inntekt. Han har ifølge ligningen 0 i formue, og ifølge eiendomsregisteret en eiendom verdt over 1 million kroner.

Selskapet har samme besøksadresse som Hells Angels klubblokale i Trondheim, i likhet med tre andre selskap eid av medlemmer av Hells Angels.

Halvparten går med underskudd

Mange av de næringsdrivende medlemmene i HA sliter med å tjene penger. Halvparten av de 27 selskapene eiet av HA-medlemmer gikk med underskudd i 2008.

Likevel er de fleste selskapene relativt solide: 15 av selskapene har en egenkapitalprosent på over 30 prosent – noe som gjør at de til en viss grad tåler å gå med tap. 7 av selskapene har tapt hele egenkapitalen.

Tre grupperinger

Medlemmene i HA kan deles i tre grupper: Cirka en tredel er registrert som næringsdrivende, circa en tredel er lønnsmottakere, mens cirka en tredel er trygdemottakere eller har lav og varierende inntekt.

70 prosent av de næringsdrivende HA-medlemmene er straffedømt.

Nye inntektskilder for Hells Angels medlemmer etterforskes i flere land: