Hopp til innhold

Hells Angels vokser i Norge

Den kriminelt belastede organisasjonen Hells Angels vokser i Norge.

Ifølge tall NRK Brennpunkt har innhentet, nærmer klubben seg 100 medlemmer og prøvemedlemmer.

Hells Angels-rygger

Hells Angels har snart 100 medlemmer og 8 avdelinger i Norge. Mange av dem er aktive i bygg- og eiendomsbransjen.

Foto: Brennpunkt / NRK

Brennpunkts undersøkelse viser også at over en tredel av medlemmene i HA er selvstendig næringsdrivende – de fleste av dem driver innenfor bygg- og eiendomsbransjen.

  • 2 av 3 medlemmer av HA er straffedømte.
  • 2 av 3 medlemmer av HA er eier av eiendomsselskap eller medlem av stiftelse som driver med eiendomsforvaltning.

Det typiske Hells Angels medlemmet i Norge er 42 år, straffedømt og tjener i snitt ca 325000,- kr i året (inkludert skatt).

Hells Angels i hundre

Hells Angels Norge har 72 medlemmer og 11 prøvemedlemmer, til sammen 83 personer.

I tillegg kommer de 14 medlemmene i MC-klubben Renegades i Bergen, som har status som hangaround. Dermed er 97 personer tilknyttet Hells Angels Norge i mars 2010.

HA-millionæren

Flere Hells Angels medlemmer tjener svært godt, og noen få er millionærer.

Det rikeste medlemmet i HA er en sentral lederskikkelse i Stavanger Hells Angels. Han er 43 år, tjener ca 2 millioner kroner og har en formue på over 7 millioner kroner.

Mannen er styremedlem i en stiftelse i Bryne som bedriver eiendomsforvaltning, og som står for driften av HA Stavanger sitt klubbhus. Stiftelsen har eiendeler verdt 4,5 millioner kroner – som kan være den bokførte verdien av klubbhuset.

Mannen har tjent penger på flere store eiendomssalg i Stavanger de siste årene.

Stor utskiftning

Det er færre fullverdige medlemmer enn for to år siden. Mellom 15 og 20 fullverdige medlemmer har forlatt Hells Angels de to siste årene.

Mange av de mest sentrale lederskikkelsene i flere av HAs lokale klubber i Norge har sluttet i Hells Angels i løpet av de to siste årene.

Denne utskiftningen skyldes delvis alder – noen av medlemmene begynner å bli gamle. Men det kan også skyldes interne konflikter.

Rekordstore?

Til sammen er likevel HA, med sin nye hangaround-klubb i Bergen, så store som de trolig aldri før har vært i Norge.

I 2000 hadde klubben vel 50 medlemmer og prøvemedlemmer. I 2005 hadde Hells Angels vokst til ca 75 medlemmer og prøvemedlemmer.

Hells Angels har økt antall medlemmer hver gang de har åpnet et nytt chapter – en ny avdeling – i Norge.

Da Drammen ble fullverdig medlem som syvende norske HA-avdeling i 2007, økte medlemstallet i Hells Angels Norge til vel 85 medlemmer og prøvemedlemmer.

Blir Renegades MC i Bergen fullverdig medlem i løpet av i år eller neste år, får Hells Angels 8 avdelinger og nærmer seg 100 medlemmer i Norge.

To av tre dømt

Det er færre straffedømte i Hells Angels i 2010 sammenlignet med tidligere.

  • I 2000 var 38 av 49 medlemmer straffedømte, ca 4 av 5 dømt.
  • I 2004 var 55 av 75 medlemmer straffedømte, ca 3 av 4 dømt.
  • I 2010 er 46 av 72 fullverdige medlemmer straffedømte, ca 2 av 3 dømt.

Dette skyldes trolig to ting:

Flere av de dømte har sluttet i Hells Angels i løpet av de to siste årene, mens nye prøvemedlemmer har kommet til. Litt over halvparten av prøvemedlemmene er straffedømte, mens vel 2/3 av medlemmene er straffedømte.

Til sammen er 60 av 97 medlemmer og prøvemedlemmer i Hells Angels straffedømt, mars 2010.

I tillegg er flere av medlemmene under politietterforskning for påståtte tilfeller av narkotika-omsetning og trusler.

Det eldste medlemmet

Det eldste medlemmet av Hells Angels i Norge er 58 år gammel, bor i Skedsmo kommune og er med i Oslo Hells Angels. Han er registrert som selvstendig næringsdrivende, og hadde i 2008 en netto årsinntekt på 75 tusen kroner.

Han betalte 0 i skatt og har 0 i formue. Mannen har et enkeltmannsforetak som driver innenfor bygg og anleggs-bransjen.

Han er medeier i et eiendomsselskap som eier og driver HAs klubbhus i Strømsveien på Alnabru i Oslo.

Generasjonsskifte?

Det er et visst generasjonsskifte på gang i HA. De 25 prøvemedlemmene har en gjennomsnittalder på 35 år, det er nesten 10 år lavere enn HAs medlemmer hadde for ett år siden.

Med de nye prøvemedlemmene kryper gjennomsnittsalderen i Hells Angels ned, fra 42 til 40 år.

Nullskatteytere

Hells Angels har også flere nullskatteytere. 5 av medlemmene har oppgitt 0 i inntekt og skatt. Tre av de fem er selvstendige næringsdrivende med egne selskaper – noe som gir store muligheter for å føre utgifter som reduserer inntekt og skatt.

10 av medlemmene tjener under 2000,- kroner. Av disse ti er seks oppført som selvstendig næringsdrivende, blant annet presidenten selv, Leif Ivar Kristiansen.

45 av HAs 72 fullverdige medlemmer er enten eier eller medlem av et selskap eller stiftelse som driver med eiendomsforvaltning.