Hopp til innhold

Fortviler over NAV

Roald Busch har mottatt en rekke avslag fra NAV basert på spesialistuttalelser fra leger han knapt har møtt.

Roald Busch

– Jeg sliter med tung pust og blodig hoste, men ingen undersøker lungene mine, sier Roald Busch. Her sammen med kona Elin.

Foto: Brennpunkt / NRK

Pressens Faglige Utvalg (PFU), som er klageorgan for norske medier, mener NRK brøt god presseskikk i en Brennpunkt-dokumentar, samt påfølgende nyhetsdekning i radio og på nett om NAVs bruk av leger i saksbehandlingen. Utvalget mener blant annet at NRK gir en feilaktig fremstilling av hva som er NAVs ansvarsområder. Slik utvalget ser det, har NAV heller ikke fått tilstrekkelig anledning til å svare for alle påstandene som fremmes. NRK har dermed brutt Vær Varsom-plakatens punkt 3.2 om kontroll av opplysninger, og punkt 4.14 om samtidig imøtegåelse».

Les hele avgjørelsen til PFU her.

– Jeg forstår ikke hvordan en gynekolog ansatt i NAV, kan foreta den endelige anbefalingen om avslag i min lungesak, sier Roald Busch fra Bindal i Nordland til NRK Brennpunkt.

Busch fikk blodig hoste og problemer med lungene etter å ha arbeidet flere år som skyssbåtfører. Fordi han ikke kunne jobbe lenger, fikk han i 2006 innvilget delvis og tidsbegrenset uføretrygd fra NAV.

Busch mener imidlertid at hans lungeproblemer skyldes jobben, og siden 2004 har han kjempet for å få godkjent dette som yrkessykdom.

Dødelig nyresykdom

Busch forteller at han har mottatt en rekke avslag fra NAV basert på spesialistuttalelser fra leger han knapt har møtt.

– En av disse legene fant sågar ut, kun ved å lese papirene mine, at jeg led av en dødelig nyresykdom, og ikke en lungesykdom, sier han oppgitt.

Det tok ett år før en fysisk undersøkelse konstaterte at den diagnosen var feil. Det fikk NAV til å sende saken til nok en lege for vurdering, men ikke en lungespesialist.

I 2010 kom saken opp for Trygderetten, og i kjennelsen konkluderer retten med at Busch ikke var tilfredsstillende utredet.

NAV fikk saken i retur, og sendte Busch videre til enda en lege for vurdering. Heller ikke denne gangen til en lungespesialist.

I november 2010 gikk NAVs rådgivende overlege gjennom alle dokumenter i saken til Busch, og anbefalte avslag på å få godkjent lungesykdommen som yrkessykdom. Denne NAV-ansatte legen er gynekolog.

– Det er helt fortvilende. Jeg sliter med tung pust og blodig hoste, men ingen undersøker lungene mine, sier Busch.

Har ikke fullstendig oversikt

Yngvar Åsholt

Yngvar Åsholt sier at det er irrelevant hva de NAV-ansatte rådgivende overlegene er spesialister i.

Foto: Brennpunkt / NRK

NAV har ansatt over 100 rådgivende overleger. Deres rolle er blant annet å vurdere medisinske opplysninger i saker, for deretter å gi råd til saksbehandleren, som så fatter et vedtak.

På forespørsel fra Brennpunkt, oversendte NAV en liste med navn på de ansatte rådgivende overlegene og deres spesialistkompetanse.

Brennpunkt har kontrollert denne listen, og våre undersøkelser viser at NAV ikke vet hva alle deres ansatte er spesialister i.

Vi sjekket listen mot oppføringer hos Statens autorisasjonskontor for helsepersonell, og det viser seg at mange er spesialister på helt andre felt enn det NAV opplyser til oss. Noen har ingen spesialistgodkjenning selv om NAV oppgir at de har det. På listen mangler også leger som NRK Brennpunkt vet er ansatt i NAV.

To dager etter at NAV fikk se kveldens Brennpunkt-program sendte de oss en ny liste over sine ansatte leger. Noe er rettet opp, men det er fremdeles feil på listen. Forklaringen er blant annet en forskyvningsfeil i en kolonne i regnearket.

– Skal ha lojalitet til NAV

– Det er helt irrelevant hva våre ansatte rådgivende overleger er spesialister i, sier assisterende direktør i NAV, Yngvar Åsholt.

Han viser til at disse legene er ansatt på bakgrunn av sin medisinske embetseksamen, og at de ikke skal bruke sin spesialkompetanse i vurdering av saker.

På spørsmål fra Brennpunkt om hvor disse legene har sin lojaliteten, svarer assisterende direktør Åsholt følgende:

– Disse legene er ansatte i NAV, og skal ha lojalitet til NAV.

Han understreker imidlertid at legene ikke skal foreta avgjørelser som er i strid med legeetiske retningslinjer.

Brennpunkt har bedt om intervju med organisasjonen for NAVs rådgivende overleger, Norsk trygdemedisinsk forening, men de har ikke ønsket å la seg intervjue av NRK om denne saken.