Fikk ikke hjelp på ambassaden

Både Menije og Kadije Ravandost forsøkte flere ganger, i følge dem selv, å komme i kontakt med den norske ambassaden i Teheran for å få hjelp til å komme hjem til Norge, uten å lykkes.

Likevel hevder både Utlendingsdirektoratet og Utlendingsnemnda i sine avslag at jentene ikke har forsøkt å komme seg tilbake til Norge. Det er ord mot ord. Jentene forteller at de har vært på den norske ambassaden flere ganger uten å slippe inn til de norsktalende. I stedet har de blitt avvist av iranske arbeidere i resepsjonen eller av de væpnede vaktene utenfor ambassaden.

I desember 2003, et drøyt år etter at jentene ble tatt med til Iran mot sin vilje, noterer UDI at de har fått en telefon fra Kadije.

”De har vært i kontakt med den norske ambassaden, men får etter egne opplysninger ikke snakke med de norske ansatte. De blir avvist av iranske medarbeidere. De har bosettingstillatelse i Norge, men har allerede befunnet seg i Iran i et år” ”De ønsker at UDI skal kontakte ambassaden slik at familien kan bli hjulpet hjem til Norge” står det i notatet fra Utlendingsdirektoratet.

Den norske ambassaden har tidligere hevdet at det ikke er noe problem at lokalt ansatte avviser folk i resepsjonen. Nå mener advokat Randi Hagen Spydevold at nye opplysninger fra ambassaden støtter jentenes versjon.

”Jeg holder akkurat nå på å søke visum for Menije, som fortsatt er i Iran mot sin vilje, i forbindelse med rettsaken i slutten av mai. I en samtale med visumattache Steinar Rotevatn på den norske ambassaden i Teheran får jeg vite at Menije må regne med å møte personlig på ambassaden for å levere visumsøknaden” forteller Spydevold.

Mot slutten av samtalen ber Rotevatn om at Randi må ringe ham før Menije kommer til ambassaden i Teheran. ”Hvis ikke kan Menije få problemer med å komme inn på ambassaden for å få snakket med riktig vedkommende ” sier Rotevatn i følge advokat Spydevold.

”Dette er jo stikk i strid med det ambassaden har hevdet tidligere og støtter opp om jentenes versjon av å bli avvist av de lokalt ansatte ved ambassaden” mener Spydevold.

Til Brennpunkt sier Rotevatn at han bad Spydevold kontakte ham før Menije kom til ambassaden slik at de kunne yte Menije best mulig service og få fortgang i saken hennes. I følge Rotevatn er det ikke en kjent problemstilling ved den norske ambassaden i Teheran at lokalt ansatte avviser folk som tar kontakt med ambassaden.

Det er fortsatt usikkert om Menije får visum for å være tilstedet i sin egen rettssak, selv om dommer Erling Agder i Oslo Tingrett har gitt beskjed om at han vil at Menije skal være tilstedet for å ivareta sin egen rettsikkerhet under rettsaken i mai.