Fekk opphold likevel

Etter at representanter frå Utlendingsdiretoratet såg filmen ”Dei Ulydige” har nå Kadije og hennar familie fått innvilga oppholdstillatelse i Noreg.

Les her kva UDI skriv i sitt tilsvar til NRK:

"Det er mange sider av denne saken som ikke er tilstrekkelig belyst i dokumentaren.

Basert på opplysningene i saken legger både UDI og UNE til grunn at reisen til Iran ikke skjedde mot søstrenes vilje, og at de var informert om konsekvensene av en slik reise. Den ene av søstrene var 20 år da de dro fra Norge.

Etter opplysningene som foreligger i saken har Menije hatt en rekke anledninger og muligheter til å ta saken opp med ambassaden og også få bistand til en eventuell retur til Norge.

UDI har foretatt en grundig saksbehandling, og vi har tatt hensyn til alle relevante opplysninger ved vurdering av sakene.

Det er nå fattet vedtak i søknaden til Kadije. Vedtaket er sendt."