Ber UD sikre bortførte barns rettigheter

Barneombudet har sendt brev til Utenriksdepartementet.

Barn under paraply

Illustrasjonsfoto.

Foto: colourbox.com / colourbox.com

Khalid Skah er ikke den eneste som har nektet sine barn å treffe sin mor. I alt er 245 barn bortført fra Norge av en av sine foreldre siden 2004.

LES OGSÅ: Marokkos regjering fordømmer Norge

Bare halvparten av barna er med sikkerhet kommet tilbake til Norge, ifølge ferske tall.

LES OGSÅ: 245 barn er bortført fra Norge

Barneombud Reidar Hjermann ber nå Utenriksdepartementet redegjøre for sine rutiner for å sikre rettighetene til barn som ulovlig har blitt bortført til utlandet av en av sine foreldre.

Sendte brev til Utenriksdepartementet

I et brev Hjermann nylig har sendt departementet viser han til informasjonen regjeringen gir på sine nettsider om barnebortføring angående hvilken hjelp bortførte barn kan få i land som ikke er tilsluttet Haag- eller Europaråds-konvensjonen.

-I justisdepartementets informasjon brukes begrepet ”kan” mye, som for eksempel ”Utenriksdepartementet kan bistå”, skriver Barneombudet.

LES OGSÅ: - Bortførte barn må tas på alvor

Barneombud Reidar Hjermann

Barneombud Reidar Hjermann.

Foto: Sigurdsøn, Bjørn, Bjørn Sigurdsøn / SCANPIX

- Barn må bli hørt

Hjermann mener at formuleringene kan få det til å se ut som om det kreves engasjement og initiativ fra privatpersoner for at barnas sak skal komme i gang fra myndighetenes side.

Barneombudet mener at barn ikke skal være avhengig av å ha sosialt, kulturelt og økonomisk ressurssterke foreldre for å få sin rettmessige bistand fra norske myndigheter.

Barns rettigheter skal sikres uavhengig av foreldrenes ressurser.

Han skriver videre; Jeg ber om at departementet vurderer om det kan gjøres noe rutinemessige grep slik at barnas rettigheter blir sikret uavhengig av foreldrenes eller andre personers ressurser.

Barnebortføringssaker fra Norge til utlandet 2004-2009 pr. 1.8 2009

Barnebortføringssaker fra Norge til utlandet 2004-2009 pr. 1. august 2009

 Antall

Totalt antall bortførte barn

245

Antall barn som er returnert til Norge

118

Antall barn som ikke er returnert til Norge i saker som er avsluttet

46

Antall barn i saker med utfall/status ukjent

36

Antall barn i pågående saker

45

Hjermann viser til at barnekonvensjonen gir barn rettigheter til å bli hørt i alle saker som angår dem og ber departementet redegjøre for om norske barn, der det er påstand om bortføring, blir hørt av kompetente og upartiske voksne uten andre voksne til stede.

LES OGSÅ: Få straffes for bortføring av barn

Bekymret for skadene barna påføres

Barneombudet utrykker bekymring for den belastningen barnebortføring påfører barnet.

– Et antall av sakene som omtales som barneborføring er utvilsomt saker som er brudd på barns grunnleggende rettigheter, og skadelig for deres utvikling. Barneombudet skal ivareta barnas interesser på alle samfunnsområder heter det i brevet til Utenriksdepartementet.

Les hele brevet fra barneombudet HER