Vi søker ideer til samisk drama

NRK skal lage en bred dramaserie som skildrer samisk virkelighet. Har du en idé? Send den inn her.

Fra filmen Sameblod

SAMISK SUKSESS: Banebrytende «Sameblod» skildrer samisk samtid og har vunnet priser internasjonalt. Nå skal NRK lage en bred dramaserie med utgangspunkt i samisk virkelighet.

Foto: Sami Blood © Sophia Olsson

Sámegillii (på samisk)

Serien skal nå hele NRKs publikum og ta utgangspunkt i det samiske samfunnet.

Målet er å finne fire ideer for videre utvikling, og sette den beste av dem i produksjon for premiere i 2022 eller 2023.

Vi ønsker at historiene er forankret i samisk kultur og samtid, slik at serien oppleves som autentisk og nyskapende.

Prosjektet er et samarbeid mellom NRK Sápmi, NRK Drama og Internasjonalt Samisk Filminstitutt.

Fyll ut skjemaet nederst i saken for å sende inn ideen din. Du kan bli blant dem som inviteres til workshop under Tromsø Internasjonale Filmfestival i januar:

  • Onsdag 16. januar: Workshop for idéskapere/forfattere
  • Torsdag 17. januar: Seminar for produsenter

NB. Selv om du ikke har mulighet til å delta på workshop i Tromsø, ønsker vi å høre fra deg. Velg da «jeg vil bare sende inn ide, ikke delta på seminar», og fyll ut resten unntatt punktene som angår seminaret.

Er du idéskaper, kan du vedlegge et forslag til en serie. Er du produsent, skriver du motivasjonen din for eventuelt å delta på seminaret.

Fristen hvis du ønsker å delta på seminaret er kl 23:59:59 17. desember. Du kan vente svar innen 31. desember.

--

Mii leat ohcamin sámi drámáideaid

NRK áigu ráhkadit stuorra drámáráiddu, mii govvida sámi duohtamáilbmi. Leago dus idea? Sáddes dan dákko bokte.

NRK áigu ráhkadit sámi drámáráiddu. Dainna galggašeimmet juksat olbmuid viidát. Ráidu govvida dálá sámi duohtavuođa.

Mihttun lea fidnet áigái njeallje idea, maiguin viidáseappot bargat, ja de buvttadišgoahtit dan buoremusa, mas lea vuosttaščájáhus 2022:s dahje 2023:s.

Muitalusat fertejit čatnasit sámi kultuvrii ja dálááigái vai ráidu govvidivččii duohtamáilmmi ja dahkkojuvvo ođasmahtti jurdaga mielde.

Deavdde skovi, mii dás lea vuolimusas. Don sáhtát leat daid gaskkas, geaid mii bovdet bargobádjái Romssa Internašunála Filbmafestivála áigge ođđajagimánus:

  • Gaskavahku ođđajagimánu 16. beaivvi: Ideaovdánahttiid bargobádji
  • Duorastaga ođđajagimánu 17. beaivvi: Buvttadeddjiid seminára

Jos leat girječálli, de sáhtát bidjat mielddusin drámáevttohusa. Jos leat buvttadeaddji, de čilgestat mii dat lea mii dahká ahte dus lea hállu oassálastit dán seminárii.

NB. Vaikko it sáhte oasálastit bargobájis Romssas, de hálidit du idea. De it vállje guđege vejolašvuođa «mun áiggun oasálastit» skovis.

Áigemearri lea juovlamánu 17. beaivi. Don gulat mis ovdal juovlamánu 31. beaivvi.

Fristen har utløpt. Har du spørsmål, kan du kontakte denne e-postadressen.