Vi søker ideer til samisk drama

NRK skal lage en bred dramaserie som skildrer samisk virkelighet. Har du en idé? Send den inn her.

Fra filmen Sameblod

SAMISK SUKSESS: Banebrytende «Sameblod» skildrer samisk samtid og har vunnet priser internasjonalt. Nå skal NRK lage en bred dramaserie med utgangspunkt i samisk virkelighet.

Foto: Sami Blood © Sophia Olsson

Sámegillii (på samisk)

Serien skal nå hele NRKs publikum og ta utgangspunkt i det samiske samfunnet.

Målet er å finne fire ideer for videre utvikling, og sette den beste av dem i produksjon for premiere i 2022 eller 2023.

Vi ønsker at historiene er forankret i samisk kultur og samtid, slik at serien oppleves som autentisk og nyskapende.

Prosjektet er et samarbeid mellom NRK Sápmi, NRK Drama og Internasjonalt Samisk Filminstitutt.

Etter et vellykket seminar i Tromsø i januar 2019, fortsetter jakten på de beste historiene.

Har du en idé til en samisk dramaserie, fyll ut dette skjemaet og send det til eksternredaksjonen@nrk.no. Merk e-posten «Samisk drama».

Fristen er 26. april. Vi tar så kontakt med deg hvis vi ønsker å gå videre med ideen din.

Sendte du inn forslag i forbindelse med seminaret i Tromsø, trenger du ikke sende inn på nytt for å bli vurdert i denne runden.

--

Mii leat ohcamin sámi drámáideaid

NRK áigu ráhkadit stuorra drámáráiddu, mii govvida sámi duohtamáilbmi. Leago dus idea? Sáddes dan dákko bokte.

NRK áigu ráhkadit sámi drámáráiddu. Dainna galggašeimmet juksat olbmuid viidát. Ráidu govvida dálá sámi duohtavuođa.

Mihttun lea fidnet áigái njeallje idea, maiguin viidáseappot bargat, ja de buvttadišgoahtit dan buoremusa, mas lea vuosttaščájáhus 2022:s dahje 2023:s.

Muitalusat fertejit čatnasit sámi kultuvrii ja dálááigái vai ráidu govvidivččii duohtamáilmmi ja dahkkojuvvo ođasmahtti jurdaga mielde.

Buori seminára maŋŋá, mii lei Romssas ođđajagimánus 2019, de leat ain ohcamin buot buoremus muitalusaid.

Jos dus lea buorre sámi drámáráidojurdda, de deavdde áinnas dán skovi ja sáddes deike eksternredaksjonen@nrk.no. E-postii bijat nama «Sámi drámá».

Áigemearri lea cuoŋománu 26. beaivvi. Mii váldit duinna oktavuođa jos háliidat mannat viidáseappot du drámájurdagiin.