Vurderer nedslakting av rein

Landbruks- og matminister Jon Georg Dale ber Mattilsynet forberede nedslakting av flere tusen villrein i Nordfjella. Grunnen er skrantesyken, som er dødelig for hjortedyr. I fjor ble sykdommen påvist på tre villrein i Nordfjella – et område som ligger i fjellheimen mellom Buskerud, Hordaland og Sogn og Fjordane.

Villrein sør for riksvei 7
Foto: Petter Braathen / Statens naturoppsyn/Miljødirektoratet